Opinie

Zoeken naar onderwerpen in meer dan 100 christelijke websites

transparant.jpg
Open zoekscherm
Zonder het zicht op de eerste Adam en de erfzonde kan er geen werkelijk zicht zijn op de tweede Adam en de betekenis van Zijn kruis en opstanding, betoogt dr. P. de Vries. Heeft Adam echt bestaan? Als student in Utrecht hoorde ik een hoogleraar Oude Testament van rooms-katholieken huize...
Read more...
Theoloog Gijsbert van den Brink schreef En de aarde bracht voort, een boek over geloof en evolutie. Of moet je hier zeggen: ‘geloof in evolutie’? Want hij accepteert (macro-) evolutie, van aapachtige naar mens, volledig. ‘Je zult wel moeten’, zegt hij, ‘want de evolutieargumenten zijn sterk’, wijzend op het ontstaan...
Read more...
“In 1991 luisterde ik naar een cassettebandje van een creationist en las ik een artikel over dood vóór de zondeval. In de Bijbel is de dood een gevolg van de zondeval. De historische zondeval heb ik altijd geloofd, maar ik heb nog nooit de grote tegenstrijdigheid gezien met miljoenen jaren...
Read more...
Op 22 juni jl. verscheen er een boek over schepping en evolutie. Op 29 augustus jl. verscheen er weer een boek over schepping en evolutie. De boeken zijn resp. van prof. dr. Gijsbert van den Brink en prof. dr. Mart-Jan Paul. Beide boeken gaan over hetzelfde onderwerp, maar hebben een...
Read more...
Hippocrates (460-370 v. Chr.) had een leven beschermende visie. Die werd destijds door beginnende medici afgelegd als beroepseed. Tegenwoordig hoeft hij niet meer over de schouder van de arts mee te kijken. Het mensenleven wordt nu van relatieve waarde geacht. Dat was al zo bij Jezus, de Mensenzoon. Zijn leven...
Read more...
…euthanasie en wat niet? In Nederland is euthanasie iedere vorm van levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek van een wilsbekwame patiënt. Specifiek doel hierbij is een einde maken aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het staken of niet beginnen aan een medische behandeling op verzoek van de patiënt, is geen...
Read more...
Ginkgo’s kun je tegenwoordig in veel parken aantreffen. Hier en daar staan ze in een rijtje langs de rijweg alsof ze net zo Nederlands zijn als wilgen en essen. Toch is dat allemaal pas van recente datum. Het gaat hier om de Japanse notenboom, ook wel Japanse of Chinese tempelboom...
Read more...
De natuur streelt mijn zinnen. Schaamteloos ontvouwt zij haar intieme schoonheid. Zij verleidt zonder schroom. Zij geeft zich over aan zinderende zomer extase. Zij bemint ongeremd. Zij bevrucht. Onbevangen schildert zij haar hartstocht in water, licht en bomen. Zij roept. Zij zingt. Zij camoufleert. Haar palet is niet te temmen....
Read more...
“Waarom noemt u mij goed?Niemand is goed dan God alleen.” Wie bekend is met de Socratische Methode kent wellicht ook haar sub-discipline: de Socratische Ondervraging. Door het stellen van vragen kan men een gesprekspartner laten beseffen wat de logische consequentie is van zijn stelling. Jezus gebruikte een soortgelijke methode die...
Read more...
Far right islamophobes are constantly making up stories about Islam. One of their blatant myths is the idea that Muhammad, founder and prophet of Islam, was a violent man. Yes, this is actually what they’re suggesting. Muhammad, as we’ve heard mentioned by Muslims numerous times, was a peacemaker if anything....
Read more...
Nederland mist een Jozef, die spaart in tijden van hoogconjunctuur en uitgeeft als het economisch tegenzit, betoogt Roel Jongeneel.
Read more...
Zullen wij bang of blij de wereld van de wetenschap ingaan? Deze vraag was het thema van een lezing door professor W. H. Velema toen ik mijn middelbare school verliet om te gaan studeren. Ik herinner me vooral zijn innemende glimlach. Die wekte toch geenszins de indruk dat ons alleen gevaar te wachten stond. Natuurlijk was er ook reden om bang te zijn, maar toch was hij hoopvol.
Read more...
De ongelooflijke complexiteit van het leven roept verwondering op en de gedachte van een ontwerp, betoogt prof. dr. J. H. van Bemmel.
Read more...
Wat ik nu ga vertellen heeft een hoog opa-vertelt-uit-zijn-jeugdgehalte, maar dat moet u me voor deze keer maar vergeven. Als je vroeger wat op school had uitgespookt en er belde een leerkracht –of nog erger: het hoofd der school– naar je ouders, dan was je aan de beurt. Je ouders gingen er zonder meer van uit dat de klachten over jou terecht waren. En als ze wederhoor toepasten, moest je wel met een ontzettend goed verhaal komen om je hachje te redden. Of dat een ideale situatie was, hoort u mij niet zeggen. Leerkrachten schoten soms wat al te losjes uit de heup en hadden daardoor weleens de verkeerde te pakken. Als jij die verkeerde was, had je dikke pech. Beetje onheus, maar wel heel overzichtelijk.
Read more...
De Joodse schrijver Robert Vuijsje stelde onlangs een vlijmscherpe, adembenemende vraag: „Had de Joods-christelijke traditie soms een time-out tussen 1940 en 1945?” zo vroeg hij zich af. De Holocaust is uitgevonden in een land waarin ieder dorp minstens twee kerktorens had. De christelijke traditie bleek geen kracht te hebben om zich serieus te verzetten tegen de vernietiging van miljoenen Joden. Integendeel, Duitse kerkleiders hieven vrijwel eenparig hun gestrekte rechterarm voor de nationaalsocialistische demon. Toen CDA-leider Buma in zijn H. J. Schoo-lezing een herwaardering van de Joods-christelijke traditie bepleitte, gaf hij zich van deze huiveringwekkende episode in onze westerse geschiedenis geen rekenschap.
Read more...
We kunnen alleen in het geloof dat de Heere een Waarmaker van Zijn Woord is catechese geven, geïntegreerd met de prediking en de opvoeding, stelt dr. W. Verboom.
Read more...
Bij verschijning van deze krant ligt Prinsjesdag 2017 weer achter ons. Hopelijk zonder incidenten. De Troonrede, de Oranjes op hun mooist gekleed en gekapt, de feeërieke koetsen en palfreniers. De carnavaleske hoedenparade, de balkonscène op Paleis Noordeinde. De militairen langs de route, als tinnen soldaatjes strak in het gelid.
Read more...
De armoede waarin Bijbelscholen in Indonesië hun werk doen, is confronterend, schrijft Barend Kamphuis.
Read more...
Voor zendingswerkers is het een worsteling om de boodschap van Gods Woord zo zuiver te vertalen dat zo veel mogelijk onnodige hindernissen uit de weg geruimd worden, betoogt drs. C. J. van Linden.
Read more...
In de Waalse kerk in Den Haag wordt iedere derde dinsdag van de maand een residentiepauzedienst gehouden. Een predikant spreekt een meditatie uit, waarna een politicus van een van de christelijke partijen een toespraak houdt. Gisteren (een dag eerder vanwege Prinsjesdag) sprak Peter Schalk (SGP).
Read more...