Opinie
In het onderstaande document wil ik ingaan op het boek “En de aarde bracht voort” van dr. G. van den Brink. Dit is meer dan een recensie; het is een reactie op het boek met een persoonlijk karakter. Dat past bij het boek, dat bij tijden niet alleen zakelijk maar...
Read more...
Prof. dr. G. van den Brink wil in zijn boek niet de Schift en haar gezag als uitgangspunt nemen om de evolutietheorie te toetsen. Voor hem zijn het twee waarheden naast elkaar. Bovendien gaat hem niet om de toetsing maar om de aanvaarding. Hij wil daarvoor aantonen dat de evolutietheorie...
Read more...
De laatste jaren was er veel discussie over het thema geloof en evolutie. In 2015 werden vele christenen opgeschrikt door het bericht dat een evangelische hogeschool overstag is gegaan en voortaan ruimte biedt aan de evolutietheorie. Tegelijk kwam toen een boek uit van de wetenschapper prof. dr. C. Dekker, die...
Read more...
Spreker en schrijver Gert-Jan van Heugten is samen met student Johannes Kalkman dino’s aan het opgraven in Amerika. Deze reis werd mede mogelijk gemaakt door Logos Instituut. Hieronder het vijfde deel van zijn dagboek. Dag 11 – zaterdag 9 juni Dit is onze tweede rustdag hier. Ontbijt was om 8...
Read more...
Wanneer Jezus aangeeft wie waarlijk een discipel van Hem is, dan is het criterium niet orthodoxie, de juiste leer, maar de liefde (Joh. 13:35). Ook als mede-christenen afdwalen in hun geloof, moeten we de liefde betrachten. We hebben te veel getwist en te veel veroordeeld. Maar dat betekent niet dat...
Read more...
De afgelopen jaren is de belangstelling voor het bovennatuurlijke oftewel het spirituele enorm toegenomen. Steeds meer mensen laten zich in met het bovennatuurlijke en stellen zich open voor bovennatuurlijke machten, krachten of (levens)energie en betreden de geestelijke wereld vanuit zichzelf; hun ziel (vlees). Zij bezoeken conferenties en evenementen waarbij bovennatuurlijke...
Read more...
Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt...
Read more...
Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade (Rom 6:14) “Wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade” wordt vaak gebruikt door gelovigen, om zich vrij te pleiten van hun plicht en verantwoordelijkheden om de...
Read more...
De wil van God bestond al voor de komst en invoering van de wet en daarom bestond de zonde ook al voor de komst van de wet. Zonde is de wil van de duivel; het tegenovergestelde van God’s wil. God was duidelijk en had aan Adam aangegeven wat de mens...
Read more...
Sommige dingen die vroeger als zonde werden gezien, ervaren we nu niet meer als zondig. Wat christenen in andere culturen zonde vinden, verschilt. Is zonde overal en altijd hetzelfde?
Read more...
In de Waalse kerk in Den Haag wordt elke derde dinsdag van de maand een residentiepauzedienst gehouden. Een predikant spreekt een meditatie uit, waarna een politicus van een van de christelijke partijen een toespraak houdt. Deze week was de beurt aan prof. dr. Roel Kuiper (CU).
Read more...
In de discussie over de kinderdoop is het heilzaam om in de leer te gaan bij Calvijn, die de doop ziet als een sterk bewijs van Gods liefde en goedgunstigheid, benadrukt Theo Post.
Read more...
Kiezen voor zelfrijdend privévervoer of gebruik maken van mobiliteit als dienst: dat zijn de twee opties voor personenvervoer in de toekomst die in een artikel in het meinummer van De Ingenieur werden geschetst. De eerste optie houdt in dat we allemaal ons privévoertuig houden, maar dat dit op den duur zelfrijdend wordt. De tweede optie betekent dat we ons privévoertuig opgeven en telkens als we ons willen verplaatsen gebruikmaken van voertuigen die we met allerlei andere mensen delen. We kopen dan niet een vervoermiddel maar de dienst van de mobiliteit, het vervoerd worden.
Read more...
Vrijwilligers die op moeizaam contact met vluchtelingen stuiten, moeten beseffen dat hun traumatische ervaringen en schaamtecultuur daar vaak de oorzaak van zijn, stelt Jan Pieter Mostert.
Read more...
Het is de tijd van de examenuitslagen. Onwillekeurig moet ik dan denken aan de tijd dat mijn klas examenfeestjes vierde. Dat ging toen anders dan nu. Iedereen weet nu op dezelfde dag de uitslag en je kunt daardoor onmogelijk allemaal tegelijk de bloemetjes buitenzetten.
Read more...
We moeten het probleem van bijna 70 miljoen vluchtelingen en ontheemden niet verhullen omdat het zich ver weg afspeelt. Laten we aandacht en zorg aan vluchtelingen besteden, bepleit Arco van Wessel.
Read more...
In de meivakantie gingen wij als gezin met de trein een dagje naar ’s-Hertogenbosch. We bezochten daar de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist. Deze kathedraal is tussen de veertiende en de zestiende eeuw gebouwd en draagt alle kenmerken van de late gotiek. Hij is gewijd aan de apostel die Christus liefhad: Johannes. Voordat de Sint-Jan werd gebouwd, stond hier een romaanse kerk uit de vroege dertiende eeuw.
Read more...
Vaak is haar naam nog niet gevallen in deze krant. Twee keer in vijftien jaar, als de zoekfunctie op de website van het RD ons niet bedriegt. Maar onder economen zullen er vermoedelijk weinigen zijn die nog nooit van haar hebben gehoord. Ze is een heuse beroemdheid, een opvallende verschijning ook. Enkele weken geleden deed ze ons land weer aan, het land waar ze twee jaar werkte, voor een paar lezingen en presentaties. De 75-jarige was zoals altijd strijdlustig en in voor een aantal controversiële stellingnames.
Read more...
Rob van Houwelingen bezocht het jaarlijkse Bachfestival in Leipzig. Daar staat ook de kerk waar de Berlijnse Muur z’n fundamenten begon te verliezen.
Read more...