Opinie
Veel uitvindingen zouden waarschijnlijk niet zijn gedaan, als mensen niet waren geïnspireerd door voorbeelden uit de schepping. De bekende dierentuin in Amsterdam heet voluit: Natura Artis Magistra, ofwel ‘de natuur is de leermeesteres van de kunst’. Maar met evenveel recht kunnen we de natuur de leermeesteres van de techniek noemen....
Read more...
En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep...
Read more...
Als er evolutie geweest is, dan moeten de ingewikkelde embryonale ontwikkelingsstadia ook geëvolueerd zijn. Inderdaad, de ontwikkelingstrajecten van de soort zouden cruciaal zijn in een dergelijk proces. Als we de evolutionaire bewering dat de soort vanzelf ontstond, moeten geloven, dan moeten heel veel embryonale ontwikkelingstrajecten op de een of andere...
Read more...
De beroemde ‘Lucy’ (Australopithecus afarensis) is lange tijd een icoon van de evolutie geweest, die in musea en handboeken werd afgebeeld als een rechtop lopende aapvrouw, ‘gedateerd’ op ongeveer 3,2 miljoen jaar oud. Nu, meer dan 40 jaar na haar ontdekking in Ethiopië, hebben paleo-antropologen geconstateerd dat een van Lucy’s...
Read more...
Als je ’s nachts wil zien wat er om je heen gebeurt, gebruik je een nachtzichtkijker. Nadeel daarvan is dat zo’n kijker zwaar is en een beperkte beeldhoek heeft. BAE Systems wil daar wat aan doen. Hiervoor keek men het parasitaire vliegje Xenos peckiieens diep in de ogen… en men...
Read more...
Op het Achtste Europese Creationistische Congres in Zweden kwamen allerlei bijdragen op het gebied van Intelligent Design naar voren, die de evolutietheorie tot in details weerspreken. Hoofdzakelijk door het aantonen van diverse complexe irreducible mechanismen (niet vereenvoudigbare mechanismen, die onmogelijk darwinistisch te verklaren zijn) vooral op het moleculair biologische niveau....
Read more...
De afgelopen jaren is er zowel binnen – als buiten de gemeente veel gediscussieerd en gedebatteerd over het creationisme en het evolutionisme. Door de stelling van de wereld, die is voortgekomen uit het denken van de mens, die de wereld toebehoort, is de gemeente langzaam gaan twijfelen aan het Woord...
Read more...
De predikers, die de wereld toebehoren hebben net als hun vader de duivel als doel om twijfel te zaaien in de harten van gelovigen. Hun doel is om te zorgen dat gelovigen gaan twijfelen aan de relevantie, echtheid en de waarheid van God’s Woord en concessies doen met de wereld....
Read more...
ADHD, wie kent het niet? Steeds meer kinderen, jongeren en volwassenen krijgen het stempel opgedrukt van ADHD. Ja, de wereld houdt ervan om het gedrag van mensen te analyseren, stempels op te drukken en in hokjes te plaatsen. Zodra je bepaald gedrag vertoont dat volgens de specialisten van de wereld...
Read more...
Wat zijn wij Nederlanders toch een bofkonten. Blijken we tot de naties te behoren waarin Turkije van plan is weekendscholen op te zetten. Kinderen die toch al van kinds af aan Turks leren, kunnen zich dan nog verder in hun moerstaal bekwamen. Ook moeten de weekendschool bijdragen aan de versterking van de band met Turkije en de kinderen meer leren over de geschiedenis en cultuur van het land. Onze ‘vriend’ Erdogan kennende, zal dat wel ongeveer zo gaan:
Read more...
Genezen met voeding en voedingssupplementen is historisch gezien de reguliere vorm van geneeskunde en heeft nog steeds volop bestaansrecht, betoogt dr. Gert E. Schuitemaker.
Read more...
Mannen, opgelet. We hebben verloren van de vrouw. In ieder geval op het gemeentehuis. Vrouwelijke ambtenaren kregen in 2017 gemiddeld een iets hoger salaris uitbetaald dan hun mannelijke collega’s: 26 euro bruto meer per maand. Dit bleek uit een onderzoek.
Read more...
„Ie weet ’t ’EERE.” Derk sprak met ieder in zijn eigen taal. Zijn nageslacht schaamde zich ervoor. Vooral met het oog op vrienden en vriendinnen. „Ik bin er een betie deur van slag”, bekende Derk ooit. Hij had gezegd: „Ie ’ebt skone geliek, maar ik spreke mien eigen tale. Thuus en öp ’t uusbezoek. Ik bin mar een eenvoudig mannechien.” Volgens Derk hadden ze geantwoord: „Ze zul’n oe uutlachen um dat krömme praot’n.” Maar toen had hij weer gezegd: „Lachen is gien zunde, uutlach’n wel. Gelukkig begriep God mien, ook zunder staduuswoord’n.”
Read more...
Daar waar men in alle verstilling tuurt naar een dobber, zich verkwikkend door te luisteren naar een eenparig krekelconcert, de wegstervende zomeravondgeluiden en geniet van de kleurige deken van de invallende schemering, daar kan zomaar te midden van het vreugdevolle vacuüm dat ook wel vakantie genoemd wordt, een stil heimwee geboren worden naar het jeugdige talent dat hongerend naar kennis door de septembermist aan komt stromen om zich te laven aan de onuitputtelijke bronnen van wijsheid van hen die met enige zelfverloochening dagelijks grote werken van barmhartigheid bedrijven in hun edele ambacht en zich tooien met de naam van onderwijzer, leraar of docent.
Read more...
Nederland leeft op te grote voet. Het sneuvelen van weerrecords herbergt die ongemakkelijke waarheid. Christelijke bronnen wijzen de weg naar een sober leven, stelt Erik Oevermans.
Read more...
Godfried Bomans is mijn favoriete auteur. Die sprankelende mix van ernst en humor, gegoten in een verrukkelijke schrijfstijl, is onovertroffen. Tal van zijn verhalen heb ik minstens twintig keer gelezen. Dit geldt vooral ”De man met de witte das”. Bomans beschrijft hier met gratie en vreugde de politieke verkiezingsstrijd van 1971.
Read more...
Lezen is inderdaad een goede zaak, maar het is niet om het even wat je leest en hoe je leest, vult Hans Alderliesten aan.
Read more...
Aan de Amsterdamse grachten zou ik sowieso niet willen wonen, maar al helemaal niet op de dag van de gayparade. Het was zaterdag weer een gênante vertoning. De gemeenschappelijke noemer: schaars uitgedost. Een paar jaar verder en de eerste deelnemers lopen er helemaal naakt bij. En dan te bedenken dat er zich zelfs ministers onder dit gezelschap bevinden.
Read more...
Vermaak is niet voor iedereen vermakelijk. Nederland zucht. Behalve onder droogte ook onder massatoerisme. Een greep uit krantenartikelen van de afgelopen tijd: ”Molenaars Kinderdijk zijn glurende drones beu” (RD 13-5); ”Kaatsheuvel is groei Efteling beu” (Trouw 12-5); ”Hoeveel Chinezen kan Giethoorn eigenlijk aan?” (AD 8-5). ”Explosieve groei toerisme: goed nieuws, behalve voor Amsterdam” (Het Parool 4-4).
Read more...