Opinie

Zoeken naar onderwerpen in meer dan 100 christelijke websites

transparant.jpg
Open zoekscherm
Het heeft Sevenfold Films en Creation Today (in samenwerking met Resurrection Pictures en Kingdomworks Studios) zeven jaar gekost, maar eindelijk was het vorige week zover. Een bijzondere film ging in de VS in première over de eerste hoofdstukken van de Bijbel. In ‘Genesis Paradise Lost’ is m.b.v. geavanceerde 3D computeranimaties...
Read more...
Het causale evolutieonderzoek heeft een onoverbrugbaar bewijsprobleem: Zij moet op basis van proefondervindelijke wetten (beschrijving van berekenbare en voorspelbare gebeurtenissen) een volgens haar eigen theorie toevallige ontwikkeling bewijzen. De beweerde lange tijdsperioden (waarin macro-evolutionaire ontwikkelingen zouden hebben plaatsgevonden) en inhoudsloze uitspraken (zoiets als, dat de evolutie “gericht”, maar niet “doelgericht”...
Read more...
Het populaire boek Moderne Wetenschap in de Bijbel van Ben Hobrink is nu ook beschikbaar als een vlotte, informatieve docufilm. Op woensdag 29 november is er een speciale avond waarop deze dvd wordt gepresenteerd. Als de wetenschap wegvalt, hoe overleef je dan? Door de Bijbel ter hand te nemen. In...
Read more...
Eén ding is zeker, God heeft niets simpels gemaakt in je lichaam. Zelfs een haar zit zo complex in elkaar dat wetenschappers dit nooit kunnen verklaren aan de hand van een stapsgewijze ontwikkeling over miljoenen jaren. De haar is ontworpen. Alles grijpt precies in elkaar. Naar schatting telt een mensenhoofd...
Read more...
Kinderen opvoeden is een gezegende, mooie, uitdagende maar ook verantwoordelijke taak. Iedere christelijke opvoeder heeft een opdracht mee gekregen. Deze opdracht houdt in dat we onze kinderen voorleven in geloof, hoop en liefde. Maar ook dat we onze kinderen onderwijzen in de Schrift. God gaf deze opdracht al aan Mozes...
Read more...
De evangelisatie- en zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk organiseert – in samenwerking met Logos Instituut en Weet Magazine – een viertal toerustingsochtenden. Het thema daarvan is ‘Levend geloof in 2018’. Sprekers zullen, elk op hun eigen manier, informatie geven over hoe je als christen om kunt gaan...
Read more...
Dit artikel verscheen eerder op de website evolutie.eu Het woordje ‘letterlijk’ heeft een beetje een vies smaakje. De implicatie is al snel dat je een beetje naïef of oppervlakkig bent als je iets letterlijk neemt. Het is dan ook logisch dat anticreationisten graag uitspraken doen als ‘je moet de Bijbel...
Read more...
“Waarom noemt u mij goed?Niemand is goed dan God alleen.” Wie bekend is met de Socratische Methode kent wellicht ook haar sub-discipline: de Socratische Ondervraging. Door het stellen van vragen kan men een gesprekspartner laten beseffen wat de logische consequentie is van zijn stelling. Jezus gebruikte een soortgelijke methode die...
Read more...
Far right islamophobes are constantly making up stories about Islam. One of their blatant myths is the idea that Muhammad, founder and prophet of Islam, was a violent man. Yes, this is actually what they’re suggesting. Muhammad, as we’ve heard mentioned by Muslims numerous times, was a peacemaker if anything....
Read more...
Het is al lastig genoeg om in Nederland tot herziening van het onderwijsprogramma te komen, laat staan dat dit gaat werken met de 27 EU-lidstaten, betoogt Roelof Bisschop.
Read more...
Jongeren die openstaan voor vrijwilligerswerk in het buitenland kunnen dat beter doen voor gezinnen dan voor weeshuizen, betoogt Patricia Nieuwenhuizen.
Read more...
In de week van de mediawijsheid pleiten Sjaak Jacobse en Wim van den Bosch voor toekomstgerichte mediavorming vanuit gezamenlijke bewustwording door gezin, school en kerk.
Read more...
Is het werkverbond een contract? Die vraag stelt dr. J. Hoek in het RD (11-11). Volgens dr. M. Klaassen geeft Hoek daarin eenzijdig aandacht aan het relationele aspect van Gods omgang met mensen en gaat hij voorbij aan het legale aspect daarvan.
Read more...
Met een Joodse collega sprak ik over profetieën die de komst van de Heere Jezus aankondigen. Ik noemde daarbij Jesaja 7:14, maar volgens haar gaat die profetie helemaal niet over Jezus. Jesaja zou hier profeteren over een gewoon kind, uit zijn eigen tijd. Klopt dat?
Read more...
Het was de afgelopen week de Week van de Werkstress. Mensen die er prat op gaan hard te werken zonder te zeuren, vinden al die aandacht voor werkdruk vaak overdreven. Maar de cijfers zijn ronduit zorgwekkend. Uit recent onderzoek blijkt dat negen op de tien werknemers stress op de werkvloer ervaren. Bovendien vindt een derde de werkdruk te hoog. Volgens onderzoeksbureau TNO hebben zo’n 1 miljoen Nederlanders last van burn-outklachten. En werkstressgerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard euro. Een serieus probleem dus.
Read more...
Het nieuws over de trieste kerkelijke verwikkelingen in Kruiningen heeft de afgelopen tijd veel pennen en tongen in beweging gebracht. Nu de kruitdampen wat optrekken, beseft iedereen dat er eigenlijk alleen maar verliezers zijn. En de wonden die zijn geslagen, zullen pas na meer dan een generatie enigszins genezen zijn.
Read more...
Terreurnetwerken heeft Israël verregaand kunnen neutraliseren, maar terreur door enkelingen werd een nieuwe uitdaging voor de Joodse staat, constateert Marcel Serr.
Read more...
Krachtens twee belangrijke grondrechten zou een agente een hoofddoek moeten kunnen dragen, maar praktische bezwaren bemoeilijken dit, stelt Stefan Paas.
Read more...
Haatberichten horen niet op internet. Dat zal ieder weldenkend mens beamen. De impact van online haatzaaien is groter, vanwege de mogelijkheid tot enorm snelle verspreiding. Daarom zijn overheden erop gebrand dat illegale en criminele content zo snel mogelijk van het internet wordt verwijderd.
Read more...