Nieuwe spiritualiteit

 BDE

Bijna dood ervaringen, ook wel afgekort als BDE krijgen ook onder christenen steeds meer aandacht. In EO Visie stond een artikel over de film Heaven is for real.(1) Deze film is in Amerika in première gegaan en zal in september van dit jaar ook in de Nederlandse bioscopen gaan draaien. Hoewel er ook kritiek op deze film is in Amerika merk je dat er, onder invloed van de huidige vorm van ervaringsgerichtheid, ook bij christenen een sterkere drang komt om dit fenomeen te kennen. Niet dat mensen zelf een BDE willen ervaren, maar dat ze deze ervaringen aanvaarden als zijnde van God en zien als een middel voor evangelisatie doeleinden. Is er spraken van een nieuwe manier om het evangelie onder de aandacht te brengen in een wereld die zich daar steeds meer vanaf keert, of is er hier (wederom) sprake van een duivelse misleiding die mensen weg trekt  van de juiste weg?

Een Christelijke visie.

 Dalai Lama

Martin Kamphuis trok eind jaren 70 als avonturier de wereld rond, studeerde psychologie en reisde enkele malen naar India en Nepal. Hij liet zich onderwijzen door Tibetaanse lama’s en werd praktiserend boeddhist. Vervolgens vestigde hij zich als alternatief therapeut met een rebirthing centrum op een woonboot in Amsterdam. Krampachtig werkend aan zijn boeddhistische idealen trok hij samen met zijn Duitse vriendin Elke opnieuw naar het Oosten. Op een wonderlijke manier raakten zij in Australië verzeild in een levendige kerkdienst en bekeerden zich tot het christelijke geloof. Zij vestigden zich daarna in Duitsland. Hun eerste boek werd onder de titel “Weg van Boeddha” ook in Nederland uitgegeven. Hieronder volgt de samenvatting van een lezing die hij op 24 januari 2009 in Utrecht voor ons hield. 

 

1. Geestelijk proces


Iemand die zijn geest opent voor het boeddhisme, reist als het ware buiten zijn grenzen, de geest opent zich dan voor andere sferen. Het onderwijs van een lama werkt in op de geest van de leerling. Men wordt a.h.w. gedoopt in de geest van het boeddhisme. Daardoor nemen zij dingen anders waar en ordenen die anders, namelijk in de zin van de boeddhistische leer. Boeddhist wordt je door je toevlucht te nemen tot Boeddha (het doel), de leer (dharma) en de gemeenschap (sangha). In eerste instantie komt het boeddhisme tolerant over. Schijnbaar kun je alle dingen blijven doen. Men heeft geduld met de onrustige westerling. Hij krijgt het advies om te mediteren. Zo zal hij de rust vinden die ook een Boeddhabeeld uitstraalt. De eerste aanblik van het kruis bewerkt geen rust. Maar toen Jezus leefde en gedoopt werd kwam een stem uit de hemel, die zei: dit is mijn geliefde zoon. Het getuigenis van Jezus kwam dus uit de hemel, terwijl het getuigenis van Boeddha, zo zei hij bij zijn verlichting, uit de aarde kwam.

 

Denise Rutten

Ex-reikimaster vindt échte liefde in Jezus

“Ik merk dat heel wat Nederlanders met occultisme bezig zijn. In de jaren negentig – de tijden dat ik een New Age-winkel met een healing-praktijk had – zag ik al een explosieve groei. En na die tijd is dat alleen maar door gegaan. Het is belangrijk dat kerken hier meer onderwijs over krijgen. Veel christenen beseffen niet dat occultisme overal in verweven zit”, zegt ex-Reikimaster Denise Rutten. Ze kwam via reiki in het occulte wereldje terecht en vond dat aanvankelijk erg prettig. De consequenties kwamen later.

Denise groeide op in een katholiek gezin, maar had weinig met het geloof. Ze vond het als kind vooral zielig om de beelden te zien van Jezus die aan het kruis hing. Ze begreep niets van het geloof. Toen ze gesetteld was met een man en ze een eigen bedrijf had, kreeg Denise pijn in haar lichaam. De dokter was duidelijk: ‘Je hebt spierreuma en daar kunnen we niets tegen doen. Het kan zo ernstig worden dat je in een rolstoel terecht komt.’

 

Paranormale gaven

”Het was een harde klap. Voor mij was m’n leven afgelopen, ook al was ik nog maar 27.” Denise begon zichzelf af te wijzen en kreeg  minderwaardigheidsgevoelens en ontwikkelde daardoor een eetstoornis. Ze accepteerde de uitslag bij de dokter niet en kwam per toeval in de paranormale wereld terecht. “Ik kende iemand via m’n kennissen die paranormale gaven had. Hij vertelde dat er genezing mogelijk was.” Hij ging Denise behandelen. “Hij ging inspreken op mijn leven en mij magnetiseren. Je voelt dan warmte en genezende kracht door je heen stromen. Het gaf me een heel goed gevoel. Ik dacht: ‘Wow, wat geweldig.’” De fascinatie voor de bovennatuurlijke wereld was groot geworden. “Ik schafte direct boeken aan van alles wat met reiki te maken had. Dit was bepaald niet goedkoop.”

 

Lees verder

 

Lees vooral ook: Hoe een reiki master tot het geloof in Jezus Christus is gekomen 

 

 

 

 

Lees waarom yoga anders is dan zomaar wat gymnastiek

 

YOGA, feiten en achtergronden

Een vraag die me regelmatig gesteld wordt is: "valt het christelijk geloof met yoga te combineren?". Na mijn negatieve antwoord met enige uitleg, volgt dan vaak de tegenwerping: "Ja, maar mijn yogales is alleen maar een soort gymnastiek". Die mogelijkheid wil ik niet helemaal uitsluiten, maar nagenoeg altijd komt na een paar lessen de achterliggende filosofie uit de mouw. Eerst nog voorzichtig gedoseerd, later als de gewenning toeslaat, steeds meer geïntegreerd in de lessen en oefeningen. Daarnaar gevraagd, zullen ook Indiase yogi u verklaren dat ontkoppeling van yoga en hindoeïsme niet mogelijk is. Om het bovenstaande toe te lichten, wil ik met u op pad gaan om het wezen van yoga vanuit christelijke oogpunten te bezien.

 

WAT IS YOGA?

Echte Yoga is kortgezegd een methode om door middel van oefeningen en (oosterse) meditatie tot een staat van bewustzijn te komen die verlichting wordt genoemd. Ik waag me niet aan een definitie van verlichting, het moet begrijpelijk blijven. Maar het is zo ongeveer enerzijds een toestand van volmaakt inzicht, waarbij men één wordt met alles om zich heen, anderzijds is het gelijktijdig ook complete leegte met inbegrip van identiteitsverlies. De technieken en meditatievormen op dit pad naar verlichting kunnen je in contact brengen met kosmische machten en krachten. Zeer begeerde nevenverschijnselen, vaak zelfs de beoogde doelen zijn PARANORMALE VERMOGENS. De namen zijn anders, maar in wezen handelt het om de oude Babylon religie, die naar Egypte en India uitwaaierde. Wat voor christenen occult handelen inhoudt, namelijk buiten God (Vader, Zoon, Heilige Geest) om de geestelijke wereld binnengaan, wordt bij yoga gepresenteerd als iets normaals.

 

YOGA LIGT IN HET HART VAN HET HINDOEÏSME

Yoga is de weg naar God ! De vraag is dan naar welke god of goden ? Er is sterke discipline en hard werken voor nodig om god te bereiken. Dat lukt je niet in één leven, dus is REÏNCARNATIE een vereiste. In een oud Hindi geschrift, de Bhagavad Gita is het doel: EENHEID MET GOD. Een ander oud geschrift, de Upanishaden, drukt het nog kernachtiger uit: "aham asmi brahman" dit is: “IK BEN GOD” Dat houdt dus identificatie met God in. Dit ademt dezelfde geest als weergegeven in het Bijbelboek Jesaja 14, waarin Lucifer ( in de Bijbel ook wel Satan genoemd) zegt: “ik wil opstijgen boven de wolken en mij gelijkstellen aan de Allerhoogste”

 

Lees verder

 

 

Boeddha

Deze week was de volle maan te zien. Voor een boeddhist betekent dit dat hij de hele nacht opblijft en mediteert. De voor­malige boeddhistische non Esther Baker uit Engeland spreekt uit ervaring. Ze herinnert zich hoe leeg en „weinig innerlijk bevrijd” ze was voordat ze tot geloof kwam. „Als evangelist in Thailand zie ik de leegte in de ogen van de bevolking. Er ligt een sluier over hun gezicht.”

Niet voor niets voelen veel westerlingen zich aangetrokken tot het boeddhisme, constateert Baker. „Het is een nobele, verheven filosofie zonder God, die zeker intellectuelen aanspreekt. Boeddha laat in het midden of God wel of niet bestaat. De boeddhist ontkent God in theorie niet, maar in de praktijk doet hij dat wel. Het boeddhisme biedt de mogelijkheid om goed te leven zonder persoonlijk te hebben ervaren Wie God is.”

De twijfels over het boeddhisme ontstonden bij Baker niet alleen door ontmoetingen met christenen, maar kwamen ook van binnenuit. „Ik zag dat mijn meerderen niet zo verlicht waren als ze voorgaven. Bovendien: bereikten zij wel het doel waar zij naar streefden? Volgens boeddhisten gaat het leven van het ene stadium over naar het andere, wat zij de reïncarnatie noemen. Goede daden geven je een betere reïncarnatie, en slechte daden een slechtere. Alleen het karma, de bewuste handelingen, hetzij goed, hetzij kwaad, gaat over naar een volgend leven. Boeddha’s spirituele doel is: geen karma meer creëren, zodat al het ”zijn” zal verdwijnen.”

De boeddhist noemt het spiri­tuele doel het nirwana, een toestand van leegte, het ophouden van elke begeerte. „Maar niemand kan het precies definiëren”, zegt Baker. „De leer dat we geen zelf of ziel hebben, heeft rampzalige gevolgen omdat zo het unieke van de mens, zijn persoon, niet kan opbloeien. De boeddhist is niet in staat om vreugde te hebben in het leven omdat elke geboorte nieuw lijden oproept.”

 

Lees verder

 

Lees meer over het boeddhisme

 

 

 

 Door drs. Martie Dieperink

SterrenhemelZoals we hebben gezien zijn de geesten waarmee New Agers communiceren waarzeggende geesten die allerhande informatie kunnen doorgeven. Ze kunnen informatie doorgeven over het verleden, maar kunnen ook de toekomst voorspellen. En een mens is van nature nieuwsgierig naar de toekomst. Behalve channeling zijn er diverse hulpmiddelen die men raadpleegt om meer over de toekomst aan de weet te komen: glaasje draaien, tarotkaarten, handlezen, het Chinese orakelboek I Tsing en astrologie. Omdat het raadplegen van horoscopen het vaakst voorkomt, willen we daar speciaal onze aandacht op richten. In hoeverre is er bij astrologie ook sprake van occulte waarzeggende geesten? Maar eerst iets over profetie en toekomstvoorspelling in het algemeen.

 Door drs. Martie Dieperink
Cosmic

WAT IS KOSMISCHE ENERGIE?

In het New Age denken speelt de kosmische energie een belangrijke rol. God wordt vooral onpersoonlijk beleefd als een oerkracht, een oerenergie. Men beschouwt de mens als een deel van het goddelijke geheel. Deze goddelijke kracht zou dus ook in de mens zijn. Alleen kan die kracht, zo zeggen de New Agers, niet altijd vrijelijk stromen. We kunnen blokkades oprichten en dan worden we ziek. Als we gezond willen zijn, moeten we dus de blokkades opheffen, zodat de genezende energie die in ons is, zijn werk kan doen. Daarom luidt hét principe van genezing in New Age: wij zijn zelf onze eigen genezer. Wel zijn er hulpmiddelen om de kosmische energie te activeren zoals yogaoefeningen en kunnen genezers de kosmische energie op een ander overdragen. In de New Age beweging zijn een aantal geneeswijzen zoals bijvoorbeeld reiki populair, die de doorstroming van de kosmische energie bevorderen. Onze grote vraag is nu wat we van deze kosmische energie moeten denken.

Door drs. Martie Dieperink

REINCARNATIE

Bijna alle New Agers geloven in reïncarnatie: we zouden reeds meerdere malen op aarde geleefd hebben; iedere keer opnieuw zouden we als baby geboren worden. Na een lezing kwam er een keer een man op me af die voor de grap zei: “Ik geloof niet in reïncarnatie. Daar heb ik in mijn vorige leven al niet in geloofd en daar zal ik in mijn volgend leven ook niet in geloven.” Voor velen gaat het echter om een bloedserieus idee.

 

Vorige levens

In India waar deze leer heel gewoon en wijdverbreid is, vindt men dit idee van reïncarnatie helemaal niet aantrekkelijk. Het feit dat men steeds weer op deze aarde geboren wordt, beschouwt men als een zware last. Verlossing betekent in hindoeïsme en boeddhisme daarom ook dat men niet meer op aarde hoeft terug te komen.

Toch is voor veel westerlingen reïncarnatie een aantrekkelijk idee en steeds meer mensen geloven erin. Het is op zichzelf wel te begrijpen dat in het moderne westen reïncarnatie niet meer als een last, maar eerder als een kans wordt beschouwd. In India is het aardse leven vaak vol pijn en moeite en dan kan men snakken naar verlossing uit het aardse leven. De moderne westerse mens heeft het vaak goed in een omgeving vol comfort en luxe en dan wil je nog wel een keer terugkomen.

  

Door drs. Martie Dieperink

De Dalai Lama

 

Naast de Japanse Zen-meditatie en de Indiase Transcendente Meditatie is vooral het Tibetaanse boeddhisme heel populair aan het worden en wel dankzij de charismatische New Age leider, de 14de Dalai Lama. Vele westerlingen ontdekken door hem de weg naar de oosterse religiositeit en laten zich door hem inwijden in de Kalachakra Tantra, een Tibetaans boeddhistisch geschrift. In oktober 2002 heeft de Dalai Lama een gigantisch inwijdingsritueel in Graz, in Oostenrijk, gehouden. Daar was grote belangstelling voor. In Duitsland is een onderzoek gehouden wie men de verstandigste mens ter wereld vindt. Het volgende lazen we in de krant:

“Duitsers vinden de Dalai Lama de verstandigste mens ter wereld.

De Tibetaanse leider in ballingschap en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede (1989) kreeg 33 procent van de stemmen in een representatieve enquête. Daarmee laat hij paus Johannes Paulus II, de tweede op de lijst, ver achter zich. De rooms-katholieke kerkleider kwam uit op 14 procent…

Onder rooms-katholieke ondervraagden staat de Dalai Lama met 37 procent in nog hoger aanzien in vergelijking met het gemiddelde. De paus kreeg 19 procent van hun stemmen…” (ND, 16-1-2002).