Nieuwe spiritualiteit

Een Christelijke visie.

 Dalai Lama

Martin Kamphuis trok eind jaren 70 als avonturier de wereld rond, studeerde psychologie en reisde enkele malen naar India en Nepal. Hij liet zich onderwijzen door Tibetaanse lama’s en werd praktiserend boeddhist. Vervolgens vestigde hij zich als alternatief therapeut met een rebirthing centrum op een woonboot in Amsterdam. Krampachtig werkend aan zijn boeddhistische idealen trok hij samen met zijn Duitse vriendin Elke opnieuw naar het Oosten. Op een wonderlijke manier raakten zij in Australië verzeild in een levendige kerkdienst en bekeerden zich tot het christelijke geloof. Zij vestigden zich daarna in Duitsland. Hun eerste boek werd onder de titel “Weg van Boeddha” ook in Nederland uitgegeven. Hieronder volgt de samenvatting van een lezing die hij op 24 januari 2009 in Utrecht voor ons hield. 

 

1. Geestelijk proces


Iemand die zijn geest opent voor het boeddhisme, reist als het ware buiten zijn grenzen, de geest opent zich dan voor andere sferen. Het onderwijs van een lama werkt in op de geest van de leerling. Men wordt a.h.w. gedoopt in de geest van het boeddhisme. Daardoor nemen zij dingen anders waar en ordenen die anders, namelijk in de zin van de boeddhistische leer. Boeddhist wordt je door je toevlucht te nemen tot Boeddha (het doel), de leer (dharma) en de gemeenschap (sangha). In eerste instantie komt het boeddhisme tolerant over. Schijnbaar kun je alle dingen blijven doen. Men heeft geduld met de onrustige westerling. Hij krijgt het advies om te mediteren. Zo zal hij de rust vinden die ook een Boeddhabeeld uitstraalt. De eerste aanblik van het kruis bewerkt geen rust. Maar toen Jezus leefde en gedoopt werd kwam een stem uit de hemel, die zei: dit is mijn geliefde zoon. Het getuigenis van Jezus kwam dus uit de hemel, terwijl het getuigenis van Boeddha, zo zei hij bij zijn verlichting, uit de aarde kwam.

 

 

Boeddhisme is een religie die open staat voor andere culturen, het past zich aan bij de geloofswaarden die er al zijn. Westers boeddhisme is een zachte vorm van het oorspronkelijke uit het Oosten. Aanvankelijk combineren vele westerlingen hapjes religie, een beetje Jezus, een beetje Boeddha en een beetje andere oude en/of nieuwere religies. De lama ziet dit niet als een probleem voor de beginneling. Het boeddhisme lijkt heel tolerant te zijn. Men ziet andere religies als delen van de waarheid. De volledige waarheid heeft echter alleen het boeddhisme in pacht. Het doel van de menswording is de verlichting. Zij wil het licht van deze absolute waarheid laten schijnen.

 

De Bijbelse waarheid echter is die van Jezus, die zegt: “Ik ben de Waarheid” (Joh. 14:6) en Ik ben het Licht der wereld” (Joh. 8:12). De bekende Duitse monnik Anselm Grün, meer boeddhist dan christen, beweert: “Jezus belichaamt ook de wijsheid van Boeddha”. En in de voetbalsport omarmde Klinsmann toen hij trainer was van Bayern München het boeddhistische gedachtegoed door in de trainingsruimte boeddhabeelden op te stellen en zijn spelers mentale geestestraining aan te bieden voor een goede energiestroom.

 

"De in pij gehulde, minzaam lachende dalai lama, een veel gevraagde spreker op internationale congressen, verklaarde: “Ik geloof vast in de kracht van de waarheid” Hij schrijft, hoe hij de Chinezen vergeeft en stelt zich voor, dat ze met lichtende energie worden aangestraald. Is dit vergeving, zoals God die bedoelt? Maar het fascineert wel. Mededogen, barmhartigheid, vergeving op de manier van visualiseren, waardoor licht naar die Chinese vijanden stroomt. Dat klinkt allemaal goed. Maar is het boeddhisme werkelijk zo vreedzaam als het lijkt?

 

Lees meer