Nieuwe spiritualiteit

Lees waarom yoga anders is dan zomaar wat gymnastiek

 

YOGA, feiten en achtergronden

Een vraag die me regelmatig gesteld wordt is: "valt het christelijk geloof met yoga te combineren?". Na mijn negatieve antwoord met enige uitleg, volgt dan vaak de tegenwerping: "Ja, maar mijn yogales is alleen maar een soort gymnastiek". Die mogelijkheid wil ik niet helemaal uitsluiten, maar nagenoeg altijd komt na een paar lessen de achterliggende filosofie uit de mouw. Eerst nog voorzichtig gedoseerd, later als de gewenning toeslaat, steeds meer geïntegreerd in de lessen en oefeningen. Daarnaar gevraagd, zullen ook Indiase yogi u verklaren dat ontkoppeling van yoga en hindoeïsme niet mogelijk is. Om het bovenstaande toe te lichten, wil ik met u op pad gaan om het wezen van yoga vanuit christelijke oogpunten te bezien.

 

WAT IS YOGA?

Echte Yoga is kortgezegd een methode om door middel van oefeningen en (oosterse) meditatie tot een staat van bewustzijn te komen die verlichting wordt genoemd. Ik waag me niet aan een definitie van verlichting, het moet begrijpelijk blijven. Maar het is zo ongeveer enerzijds een toestand van volmaakt inzicht, waarbij men één wordt met alles om zich heen, anderzijds is het gelijktijdig ook complete leegte met inbegrip van identiteitsverlies. De technieken en meditatievormen op dit pad naar verlichting kunnen je in contact brengen met kosmische machten en krachten. Zeer begeerde nevenverschijnselen, vaak zelfs de beoogde doelen zijn PARANORMALE VERMOGENS. De namen zijn anders, maar in wezen handelt het om de oude Babylon religie, die naar Egypte en India uitwaaierde. Wat voor christenen occult handelen inhoudt, namelijk buiten God (Vader, Zoon, Heilige Geest) om de geestelijke wereld binnengaan, wordt bij yoga gepresenteerd als iets normaals.

 

YOGA LIGT IN HET HART VAN HET HINDOEÏSME

Yoga is de weg naar God ! De vraag is dan naar welke god of goden ? Er is sterke discipline en hard werken voor nodig om god te bereiken. Dat lukt je niet in één leven, dus is REÏNCARNATIE een vereiste. In een oud Hindi geschrift, de Bhagavad Gita is het doel: EENHEID MET GOD. Een ander oud geschrift, de Upanishaden, drukt het nog kernachtiger uit: "aham asmi brahman" dit is: “IK BEN GOD” Dat houdt dus identificatie met God in. Dit ademt dezelfde geest als weergegeven in het Bijbelboek Jesaja 14, waarin Lucifer ( in de Bijbel ook wel Satan genoemd) zegt: “ik wil opstijgen boven de wolken en mij gelijkstellen aan de Allerhoogste”

 

Lees verder