Nieuwe spiritualiteit

 

Boeddha

Deze week was de volle maan te zien. Voor een boeddhist betekent dit dat hij de hele nacht opblijft en mediteert. De voor­malige boeddhistische non Esther Baker uit Engeland spreekt uit ervaring. Ze herinnert zich hoe leeg en „weinig innerlijk bevrijd” ze was voordat ze tot geloof kwam. „Als evangelist in Thailand zie ik de leegte in de ogen van de bevolking. Er ligt een sluier over hun gezicht.”

Niet voor niets voelen veel westerlingen zich aangetrokken tot het boeddhisme, constateert Baker. „Het is een nobele, verheven filosofie zonder God, die zeker intellectuelen aanspreekt. Boeddha laat in het midden of God wel of niet bestaat. De boeddhist ontkent God in theorie niet, maar in de praktijk doet hij dat wel. Het boeddhisme biedt de mogelijkheid om goed te leven zonder persoonlijk te hebben ervaren Wie God is.”

De twijfels over het boeddhisme ontstonden bij Baker niet alleen door ontmoetingen met christenen, maar kwamen ook van binnenuit. „Ik zag dat mijn meerderen niet zo verlicht waren als ze voorgaven. Bovendien: bereikten zij wel het doel waar zij naar streefden? Volgens boeddhisten gaat het leven van het ene stadium over naar het andere, wat zij de reïncarnatie noemen. Goede daden geven je een betere reïncarnatie, en slechte daden een slechtere. Alleen het karma, de bewuste handelingen, hetzij goed, hetzij kwaad, gaat over naar een volgend leven. Boeddha’s spirituele doel is: geen karma meer creëren, zodat al het ”zijn” zal verdwijnen.”

De boeddhist noemt het spiri­tuele doel het nirwana, een toestand van leegte, het ophouden van elke begeerte. „Maar niemand kan het precies definiëren”, zegt Baker. „De leer dat we geen zelf of ziel hebben, heeft rampzalige gevolgen omdat zo het unieke van de mens, zijn persoon, niet kan opbloeien. De boeddhist is niet in staat om vreugde te hebben in het leven omdat elke geboorte nieuw lijden oproept.”

 

Lees verder

 

Lees meer over het boeddhisme