Nieuwe spiritualiteit

 Door drs. Martie Dieperink
Cosmic

WAT IS KOSMISCHE ENERGIE?

In het New Age denken speelt de kosmische energie een belangrijke rol. God wordt vooral onpersoonlijk beleefd als een oerkracht, een oerenergie. Men beschouwt de mens als een deel van het goddelijke geheel. Deze goddelijke kracht zou dus ook in de mens zijn. Alleen kan die kracht, zo zeggen de New Agers, niet altijd vrijelijk stromen. We kunnen blokkades oprichten en dan worden we ziek. Als we gezond willen zijn, moeten we dus de blokkades opheffen, zodat de genezende energie die in ons is, zijn werk kan doen. Daarom luidt hét principe van genezing in New Age: wij zijn zelf onze eigen genezer. Wel zijn er hulpmiddelen om de kosmische energie te activeren zoals yogaoefeningen en kunnen genezers de kosmische energie op een ander overdragen. In de New Age beweging zijn een aantal geneeswijzen zoals bijvoorbeeld reiki populair, die de doorstroming van de kosmische energie bevorderen. Onze grote vraag is nu wat we van deze kosmische energie moeten denken.

 

Kosmische energie natuurlijk?

Steeds weer lezen we in boeken van healers dat het om een natuurlijke neutrale energie gaat. Inderdaad is er een natuurlijke genezende energie. Wanneer het lichaam verwond raakt, treedt een natuurlijk genezingsproces op. Ook als een moeder over de pijnlijke knie van haar kind wrijft, kan dat verlichting van pijn geven. En zo beschouwen de healers de kosmische energie waarmee ze werken als een natuurlijk energie, die alleen maar positief kan werken en dus absoluut geen kwaad kan. We zouden dus geen enkel kwaad hoeven te vrezen als we voor een behandeling naar een magnetiseur gaan. De bekende magnetiseur Frank den Ouden schrijft dat Jezus ook aan handoplegging deed, dus een magnetiseur was en hij is er verbaasd over dat er nog steeds mensen zijn die denken dat dit praktijken van de duivel zijn.[85] Inderdaad, in het Nieuwe Tijdsdenken is het bestaan van de duivel afgeschaft of men denkt dat hij een goede geest is. Daardoor overweegt men totaal niet of er soms een demonische oorsprong aan de genezing ten grondslag kan liggen. Het maakt New Agers helemaal niet uit waar die kosmische energie precies vandaan komt. Elisabeth Kübler Ross, die bekend is om haar onderzoek van bijna-doodervaringen, schrijft:

De genezer dient op te treden als kanaal, dat wil zeggen als geleiding van een helende entiteit of kracht, of je deze nu God, Christus, de Innerlijke Leraar of wat dan ook wilt noemen.[86]

Het enige wat telt is dat de methode werkt. Sun Bear schrijft:

Ik geloof dat er bepaalde vormen van energie of intelligentie in het universum zijn die de genezer helpen. Je kunt dit God, de Grote Geest, Spirituele Gidsen, of wat dan ook noemen. Ik trek de boodschappen die ik ontvang niet in twijfel en ik ben niet dogmatisch over de toe te passen methode. Het enige wat me interesseert is of een patiënt met een bepaalde methode geholpen kan worden.[87]

Men maakt dus geen enkel onderscheid tussen God en afgoden en beseft niet dat er ook demonische krachten kunnen werken. We vinden daarentegen de gedachte dat deze kosmische energie twee verschillende kanten heeft, licht en duister. In China noemt men deze twee aspecten yin en yang. Yang is de positieve, mannelijke kracht uit de sterrenhemel, en yin is de negatieve vrouwelijke uit de aarde. Voor de healers is die kracht desondanks altijd goed. Als er iets niet goed gaat, moet het dus aan de persoon zelf liggen. Dan heb je zelf weerstanden. Als je in harmonie bent met de kosmos, is er niets aan de hand. Het is maar hoe je met die krachten omgaat. Zo worden ervaringen met negatieve energie weggepraat. Is dit echter niet tegenstrijdig en vreemd, een neutrale energie die twee kanten heeft?

In de Bijbel vinden we andere, begrijpelijker taal. Er wordt meer recht gedaan aan de realiteit van licht en duisternis. God is enkel Licht. De apostel Johannes schrijft:

God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis (1 Joh. 1:5).

Volgens de Bijbel moeten we onderscheid maken tussen licht en duister. God heeft het licht en de duisternis gescheiden. We moeten wel degelijk kunnen onderscheiden of een kracht, wanneer die niet natuurlijk is, van God komt of van duistere machten. Jezus waarschuwde voor valse tekenen en wonderen. Zo is er zuivere en zwarte energie.

Het is niet gemakkelijk om het een van het ander te onderscheiden. Alhoewel we tussen twee verschillende bronnen, een zuivere en een onzuivere, hebben te onderscheiden, is er van oorsprong maar één bron van energie. In zekere zin hebben New Agers wel een beetje gelijk. De Heilige Geest, de Geest Gods is de oerbron van alle energie. De kracht die van satan en zijn demonen uitgaat, is van oorsprong goddelijke kracht. Maar New Agers houden er geen rekening mee dat satan en de demonen die kracht echter verkeerd gericht hebben en daardoor hebben verontreinigd en dat ze die kracht nu gebruiken om mensen aan zich te binden. Het blijft wel in principe een zelfde soort kracht. Verontreinigd water blijft water. Maar we moeten geen verontreinigd water drinken, want dan worden we ziek.

Toen een spiritistisch medium na haar bekering in een christelijke kapel kwam, had ze een opmerkelijke ervaring, die ze aan haar vriend meedeelde:

Zodra ik je kapel binnenkwam en op een stoel tussen de mensen ging zitten, was ik me bewust van een bovennatuurlijke macht. Ik was me bewust van dezelfde soort bovennatuurlijke macht als die waar ik in onze spiritistische bijeenkomsten aan gewend was, maar er was een groot verschil: ik had het gevoel dat de macht in jouw kapel een reine macht was.[88]

John White geeft hierna als commentaar in zijn boek:

Deze vrouw had een subjectieve kennis van geestelijke macht. Ze was zich hiervan bewust op een manier die slechts weinig hedendaagse christenen delen. De enige macht die zij ooit had meegemaakt, kwam uit een kwaadaardige bron, totdat ze die kapel binnenkwam waar de heilige Geest in opwekkingskracht aan het werk was. De ervaring bestond voor haar uit twee lagen. Intellectueel en objectief gezien, had ze de waarheid gezien.

(Omdat ik zelf ook ervaring heb gehad met zwarte energie, ken ik nu ook het verschil tussen de zuivere kracht van de Heilige Geest en de onreine energie waarmee ik vroeger in het paranormale circuit te maken heb gehad. We kunnen nu ook begrijpen dat de Duitse vrouw die door een lama was ingewijd, ook het slachtoffer was van zwarte energie.)

Het werkt

Dat een methode werkt, is nog geen garantie dat het om een kracht van God gaat, want ook occulte kracht werkt effectief. In het begin kan het lijken dat men werkelijk geneest. Demonen beginnen goed. Om een voorbeeld te geven. In India maakte ik kennis met een vrouw uit Australië die vertelde dat ze op een bepaald moment met mediteren was begonnen en toen stemmen ging horen. Ze was verslaafd aan het roken en deze stemmen zeiden dat ze moest ophouden met roken. Dat gebeurde ook. Dan zou je denken dat het goede geesten zijn, daar ze haar van de verslaving afhielpen. Maar het verhaal ging verder. Toen zeiden de stemmen dat ze niet langer getrouwd kon zijn en moest scheiden, als ze een spiritueel leven wilde leiden. Toen is ze gescheiden. Daarna ging ze naar de ashram in India waar ik haar ontmoette. Maar ze had geen rust, ze wilde naar Duitsland toe en verdween. Ze werd door de geesten opgejut. Maar het begon goed.

Dat er duistere krachten werkzaam kunnen zijn, betekent natuurlijk nog niet dat daarom bij voorbaat alle alternatieve geneeswijzen verkeerd moeten zijn. Er is bijvoorbeeld niets mis met kruidentherapie en we hoeven niet voor ieder zalfje en drankje uit het Reformhuis bang te zijn. De vraag is wel met welke kracht we te maken hebben, als healers gebruik maken van kosmische energie. We willen per geval bekijken of we met zuivere of onreine energie te maken hebben en in het bijzonder de methoden van magnetisme, yoga en reiki onder de loep nemen.

 

Wordt vervolgd

 

[85] Frank den Ouden. Magnetiseren – wat is dat?, Amsterdam: Schors, 1998, p. 11.

[86] Healers over healing, ed. Richard Carlson en Benjamin Shield, Utrecht/Antwerpen: Kosmos, p. 135.

[87] Id., p. 157.

[88] John White. Tekenen van Gods kracht?, Hoornaar: Gideon, 1988, p. 154.

 

© paranormal-ministry.com – Martie Dieperink