Huwelijk en seksualiteit

Love 

Relaties. Iedereen heeft er behoefte aan. We hebben mensen nodig die in goede en kwade dagen om ons heen blijven staan. En natuurlijk willen we ook graag ons leven delen met die ene bijzondere persoon die heel veel van ons houdt. Dat lijkt een normaal verlangen, dat in ieder van ons is gelegd. Toch kan ook dat verlangen ons leven gaan beheersen.

 

Romantische liefde

Het is opvallend hoeveel liedjes en films over de liefde gaan. Soms lijken we met z'n allen te geloven dat romantische liefde het allerbelangrijkste is en dat zonder een partner een waardevol leven niet mogelijk is. Schrijver Tim Keller stelt in zijn boek 'Namaakgoden' zelfs dat in de westerse maatschappij romantische liefde een afgod is geworden.

 

Aanbidden

Ieder mens is geboren met de drang 'iets' te aanbidden. Wie de vreugde van de relatie met God niet kent, zoekt zijn aanbiddingsobject al snel in de wereld: in geld of status, maar vaak ook in een relatie met een ander. Zulke mensen verwachten dat een ander mens hun levensvervulling kan zijn, dat als ze maar een partner hebben ze volmaakt gelukkig zullen worden.

 

Teleurgesteld

Tim Keller legt in zijn boek uit dat we teleurgesteld zullen raken als we onze vervulling bij andere mensen zoeken. We komen er al snel achter dat onze partner niet zo ideaal is als we dachten en gaan dan op zoek naar de volgende 'perfecte partner'. Keller laat een vrouw aan het woord die dit deed. Zij vertelt: "Mannen waren mijn alcohol. Ik kon alleen maar in de armen van een man het leven aan en een goed gevoel over mezelf hebben."

 

Vervuld

Geen mens kan de leegte in ons blijvend vullen. Paulus bidt voor de gelovigen dat ze gevuld worden met Gods Geest 'en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God' (Efeze 3:19). Alleen die liefde en volheid kunnen ons blijvende vreugde brengen.

 

Het boek 'Namaakgoden' van Tim Keller


Bron: www.dehoop.org