Nieuwe spiritualiteit

  

Door drs. Martie Dieperink

De Dalai Lama

 

Naast de Japanse Zen-meditatie en de Indiase Transcendente Meditatie is vooral het Tibetaanse boeddhisme heel populair aan het worden en wel dankzij de charismatische New Age leider, de 14de Dalai Lama. Vele westerlingen ontdekken door hem de weg naar de oosterse religiositeit en laten zich door hem inwijden in de Kalachakra Tantra, een Tibetaans boeddhistisch geschrift. In oktober 2002 heeft de Dalai Lama een gigantisch inwijdingsritueel in Graz, in Oostenrijk, gehouden. Daar was grote belangstelling voor. In Duitsland is een onderzoek gehouden wie men de verstandigste mens ter wereld vindt. Het volgende lazen we in de krant:

“Duitsers vinden de Dalai Lama de verstandigste mens ter wereld.

De Tibetaanse leider in ballingschap en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede (1989) kreeg 33 procent van de stemmen in een representatieve enquête. Daarmee laat hij paus Johannes Paulus II, de tweede op de lijst, ver achter zich. De rooms-katholieke kerkleider kwam uit op 14 procent…

Onder rooms-katholieke ondervraagden staat de Dalai Lama met 37 procent in nog hoger aanzien in vergelijking met het gemiddelde. De paus kreeg 19 procent van hun stemmen…” (ND, 16-1-2002).

 

De Dalai Lama is een zeer charismatische persoonlijkheid, die overkomt als een vredesapostel en voorstander van de oecumenische dialoog. Met andere woorden: hij lijkt de idealen van de moderne mens te vertegenwoordigen: vrede, harmonie, vrijheid, spiritualiteit, democratie, de dialoog. Een lijfuitspraak van hem is:

“Omdat wij allen deze kleine planeet aarde delen, moeten we leren in harmonie en vrede met elkaar en met de natuur te leven.”

In Graz prees een persbericht van het bondsministerie het gebeuren als volgt aan:

“De Kalachakra is een platform voor vrede en tolerantie. Met behulp daarvan wordt Oostenrijk en in het bijzonder Stiermarken tot een plaats van hoop, vrede en spirituele kracht. We zijn er trots op dat we dit project kunnen ondersteunen.”

Maar is de Kalachakra Tantra werkelijk zo vreedzaam als ze lijkt? Draagt ze werkelijk bij aan de wereldvrede? Gaat het inderdaad om een spiritualiteit waarin de moderne mens zijn idealen kan herkennen? Er is ook een tegenbeweging met kritiek op de Dalai Lama op gang gekomen en bepaald niet alleen van christelijke zijde. De Duitse cultuurfilosofen Victor en Victoria Trimondi, die aanvankelijk ook achter de Dalai Lama stonden, hebben bijvoorbeeld in een lijvig boekwerk Der Schatten des Dalai Lama [72] de Kalachakra Tantra grondig onderzocht en zijn bepaald niet tot een positieve conclusie gekomen. Hun ontdekkingen zijn zelfs schokkend te noemen. Wat zij ontdekten is het complete tegendeel van de christelijke en in het algemeen van de humanistische waarden die in het moderne Westen als geldend worden geaccepteerd. Achter zijn glimlach gaat een geestelijke wereld schuil waarvan maar weinig mensen weet hebben. De vraag is dus wat het Tibetaanse boeddhisme voor een religie is en welke spiritualiteit de Dalai Lama de moderne mens aanbiedt.

 

Goden, geesten en demonen

In het Tibetaanse boeddhisme speelt het geloof in goden, geesten en demonen een grote rol. John Snelling schrijft:

“Het tantrische pantheon bestaat uit een fantasmagorie van ongelooflijke godheden. Mannelijke zoals als vrouwelijk, die krachtig en kleurrijk zijn afgebeeld in de Tibetaanse religieuze kunst, vol krachtige symboliek. Sommigen zijn goedhartig, schenken een gelukzalige glimlach en houden hun handen op in zachtaardige en zegenende gebaren. Tara en Avalokiteshvara zijn voorbeelden van zulke goden. Anderen zijn echter uitzonderlijk beangstigend: met een akelige grijns om de mond, met slagtanden, omhuld door vlammen en zwaaiend met schedels, afgehouwen hoofden, dolken en andere afgrijzenwekkende parafernalia… Allen zijn archetypen van oerenergieën; ze zijn hartstochten die getransformeerd en persoonlijk gemaakt zijn.” [73]

Ook de grote Moedergodin – in India Kali genoemd - is een angstwekkende gestalte. Dit alles wijst erop dat het om demonische machten gaat. Demonische machten bestaan werkelijk en zijn niet slechts personificaties van oerenergieën, zoals John Snelling meent. Het is eerder andersom: deze demonische machten kunnen energie bemiddelen. We hebben gezien dat demonische machten ambivalent zijn en ook vriendelijk kunnen lijken. Ze hebben twee gezichten…

Het Tibetaanse boeddhisme is heel occult. Wat bij de occulte praktijken het meest in het oog springt, zijn de visualisatieoefeningen. Tsering schrijft daarover:

“De tantristische meester geeft elke leerling een godheid om zich voor ogen te stellen. Deze goden, die meest in toornige of monsterlijke vorm verschijnen, moeten de leerling helpen de verlichting te bereiken. Als iemand zijn visualisatietechniek beoefent, probeert hij zelf te worden wat hij ziet. Sommige Tibetaanse boeddhisten zeggen dat ze demonen zichtbaar kunnen maken. In tantristisch denken kan men, door zich een bevrijd wezen voor te stellen, ook zelf zo iemand worden.” [74]

Door visualisatietechnieken roept men demonen op.

Nu kan men zich afvragen of de Dalai Lama dan afgerekend heeft met de Tibetaanse godenwereld en de occulte praktijken. Als hij een toespraak houdt voor het Europese parlement, kun je hier toch niets van merken. Maar helaas, hij zit zelf nog volledig in deze religieuze wereld gevangen. Als beschermgodin vereert hij Palden Lhamo, een verschrikkelijke vrouwelijke godheid. Volgens de boeddhistische overlevering heeft deze godheid haar eigen zoon eigenhandig vermoord, omdat hij het boeddhistische geloof niet wilde aannemen. Met de huid van het lijk van haar zoon moet ze tenslotte het zadel van haar muildier overtrokken hebben. Palden Lhamo rijdt door een bloedig meer om iedere vijand van het boeddhisme te vernietigen. Een tweede wrede demonische macht, een voormalige Mongoolse krijgsgod, behoort tot de spirituele bondgenoten van de Dalai Lama: Pehar. Het staatsorakel Pechung, dat het medium is van deze god, wordt door hem bij belangrijke beslissingen om raad gevraagd.

De Dalai Lama beveelt ook visualisatietechnieken ter meditatie aan. Hij schrijft in een boek dat “een praktische Gids voor de stadia van meditatie” pretendeert te zijn:

“Om u beter te helpen visualiseren is het goed om een afbeelding te hebben van de godheid waarover u mediteert, zoals Boeddha Shakyamuni, de meester van de leer en daar vaak naar te kijken…  Degene die mediteert, moet zich door eigen geestkracht een eigen werkelijkheid scheppen… Denk er over na dat, net als alle levende wezens, u het potentieel, het zaad van het Boeddhaschap bezit, en ook tot de middelen toegang hebt waardoor dit potentieel met succes kan worden ingeschakeld. Denk: Ik zal deze potentialiteit tot een maximum benutten en ik zal uit de mogelijkheid die zich nu voordoet het maximum halen.” [75]

Ook worden mandala’s gebruikt als hulpmiddel bij de meditatie. Het tekenen van mandala’s – bij ons een tekenoefening voor kinderen! – heeft in het boeddhisme een occulte kracht. Mandala’s worden getekend om boeddha’s, goden of asura’s (demonen) aan te roepen en uit te nodigen in het “mandala-paleis” hun woonplaats te vestigen. In het magische wereldbeeld van het boeddhisme heeft de installatie van een mandala invloed op de persoon die deze beschouwt en erover mediteert.

Vreemde energie in mijn hart

Wat er in de praktijk kan gebeuren wanneer men zich door een Tibetaanse lama laat inwijden, daarvan getuigt de volgende brief die de Trimondi’s van een Duitse vrouw kregen:

 

28.03.1999

Zeer geachte mevrouw Trimondi,

Zeer geachte heer Trimondi,

Allereerst wil ik u heel hartelijk danken en mijn achting uitspreken voor uw omvangrijke goed gefundeerde werk.

Door Der Schatten des Dalai Lama ervaar ik nu tot mijn grote vreugde wat de energiebal te betekenen heeft. In de zomer van 1997 in Italië tijdens een cursus van een week die geleid werd door …..,  die ik sinds herfst 1995 ken, rolde op de tweede avond bij een vuurritueel een energiebal in mijn schedelchakra.

Hij trad als sjamaan op: bloot bovenlichaam, met een ketting van beenderen, grote kroon met spiegel en doodskop. Op mijn innerlijke vraag: “Wat is dat?” hoorde ik “bescherming”.

Op de laatste avond luisterden we naar de lezing van een Tibetaanse arts, en de Lama yogi zat ernaast op zijn troon.

Plotseling ging de innerlijke ruimte van mijn hart open, ik ervoer licht. Toen hield de lezing abrupt op. Er was iets wezenlijks gebeurd. Sindsdien beleef ik de constante aanwezigheid van de yogi in mij.  De innerlijke ruimten werden gescheiden. Nu is het echter bedreigend!

Ik ben apathisch, lethargisch en ik heb een gezoem in mijn oor, alsook sterke trillingen van hart en schedel.  In 1998 kon ik slechts een half jaar werken, nu beperk ik mijn werk. Nadat ik in uw boek had gelezen, galoppeerde mijn hart na vier dagen en ik hoorde: “Nu ben ik er helemaal in.” Ik voelde me bedreigd door deze vreemde energie, die me van het leven vervreemdt. Wat kan ik ertegen doen? Is het mogelijk dat deze energie eigenlijk wel in hart komt, of zijn het magische verbindingen?

Kan mijn wezen bedreigd worden?

Kan deze vreemde energie zich in mij vastzetten?

In deze nood, waarin ik me nu bevind, is mijn vraag: Hoe kan ik van de massieve inwerking van deze vreemde energie vrijkomen?

Kunt u mij advies geven of kunt u me iemand aanbevelen, die mij kan helpen en me opheldering kan geven over de samenhang van deze werkingen?

Dit is in het kort mijn verhaal. In september 1993 onderging ik een energiebehandeling. Kort daarna beleefde ik een dramatische kundalini-kracht die zelfs op de elektrische apparaten inwerkte. In oktober 93 ontmoette ik Rinpoche…  in Garmisch-Partenkirchen op de conferentie “Humanistische Geneeskunde”. Toen ging mijn schedelchakra als een fontein open. Dat had ik nog nooit beleefd.

Tijdens de retraite te Kirchheim in 93-94 wilde ik met hem een persoonlijke afspraak maken om dit gebeuren te bespreken. Maar daar ging hij niet op in. Daar hield ik me actief met boeddhisme bezig als deelneemster en mijn interesse werd nog groter toen ik aan de cursus deelnam. In de zomer van 1996 was ik op grond van een lichtcascade in de schedelchakra tijdens een meditatiecursus in een zeer ontredderde toestand geraakt. En weer ontmoette ik Rinpoche… in september op een conferentie. Van boven stroomde iets “vochtigs” binnen. In juni 1997 kwam door Lama…… , genezer, mahasiddha, een energiebal bij een vuurritueel binnen. Drie weken later was er weer een retraite, waar hij bij een vuurritueel telepathisch verkondigt: “Ik ben in het geheim je goeroe.” Daarbij voelde ik dat er iets uit me stroomde, mijn benen trilden en het was alsof de aarde zich opende.

Wat toen gebeurde is zo onwaarschijnlijk en angstaanjagend. Toen ik ’s morgens wakker werd, was ik totaal uitgeput, mijn periode bleef uit enz. In december 1997 was ik met een vriendin (ze is arts, boeddhiste, psychotherapeute en nu in een psychotherapeutische kliniek als patiënte) in Boroboedoer tijdens een retraite van 17 dagen op de stoepa met de genezer. Daar was ik een totaal ander mens. Hij gebruikte mij als een medium voor andere bereiken.  Het is mijn energie, dat is me pas door uw boek duidelijk geworden. In 1998 ontmoette ik hem drie keer. Dat is slechts mogelijk door de energiebal die mijn wil, mijn ik, mijn hele wezen in beslag heeft genomen, want ik wilde eigenlijk helemaal niet. In de zomer in Italië bracht hij mij, met nog twee aanwezige Indiërs, in trance. Ik handelde op andere niveaus, die ik zelf griezelig vond (ook op het kerkhof). Eind september 98 begon een inwijding met Rinpoche…. In het Zwarte Woud. Ik kende hem van een Phowa-cursus in 1996, waarbij hij een reusachtig vuurritueel voor gestorvenen uitvoerde en mijn wekker een uur bleef stilstaan! Hij kwam op mij overigens heel liefdevol over!

De cursus was in het Zwarte Woud in 1998 op 30 september afgelopen en op 7 oktober was mijn schedel zo kokend heet dat ik er bij mijn werk een koude lap oplegde. Van 7 tot 10 oktober, hier thuis, was ik buiten bewustzijn. Ik kan me van deze tijd niets herinneren. Toen ik weer bij bewustzijn kwam, hoorde ik: “Phowa”. En mijn hart en borstbeen deden geweldig pijn. Ik heb een EKG laten maken en ik had een ontsteking aan het borstbeen. Gelooft u dat een Phowa van drie dagen op deze wijze slechts mogelijk was door de energiebal of is dit een gangbare praktijk?

De Lama’s hebben een grote macht door hun tantristische rituelen.

Het zou kunnen zijn dat de vrouw die me met energie behandelde en die zogenaamd met een “beschermgeest” samenwerkt, maar toen echter me helemaal niet kon helpen en ook niet weet wat ze heeft uitgericht, van nut kan zijn. [76]

Wordt vervolgd.

  

[72] Victor en Victoria Trimondi.Der Schatten des Dalai Lama, Düsseldorf 1999.

[73]  P. van Kampen. Liefde tot de leegte, Zoetermeer: Boekencentrum, 1995, p. 129.

[74]  Id., p.126.

[75]  Id., p. 127.

[76]  Zie: www.trimondi.de

© paranormal-ministry.com – Martie Dieperink