Relaties

Hoe denk je eigenlijk over jezelf? Ben jij tevreden met jezelf? Confronterende vragen... Veel mensen hebben grote moeite om daar direct een antwoord op te geven. Voor volwassenen is eigenwaarde een lastig gebied, maar tieners hebben hier vaak echt problemen mee. Veel tieners denken negatief over zichzelf en hebben een negatief zelfbeeld.

 

Laten we bij het positieve beginnen. Wat is eigenlijk een positief zelfbeeld? Er heerst nogal wat verwarring over deze vraag. Veel mensen denken dat er pas sprake is van een positief zelfbeeld als je op alle gebieden positief denkt over jezelf. Maar ten eerste is dat niet reëel. Iedereen heeft zijn gebreken en minder sterke kanten. En ten tweede kunnen mensen die alleen maar positief over zichzelf denken, wat arrogant over komen. Er is sprake van een positief zelfbeeld als in het denken over zichzelf het positieve overheerst. We spreken over een positief zelfbeeld als een tiener zijn of haar gaven en talenten kent en hier tevreden over is. Maar ook als een tiener zijn of haar minder sterke kanten kent en daar goed mee om kan gaan.

 

 

Zelfbeeld en de Bijbel

Hoe mag je eigenlijk over jezelf denken in het licht van de Bijbel? Kun je als je kijkt naar de zonden die je doet tegenover God, wel positief over jezelf denken? Jazeker, dat kan! God haat de zonde en ons zondige gedrag, maar als persoon heeft Hij ons lief! God is blij dat Hij ons heeft gemaakt. Kijk maar naar psalm 8. Daar staat dat Hij ons bijna goddelijk heeft gemaakt. Sterker nog: God houdt zoveel van ons dat Hij Zijn eigen Zoon heeft laten sterven, zodat wij kunnen léven (Johannes 3 vers 16)!

 

Zelfbeeld en tieners
De leeftijdsgroep die het meeste moeite heeft met haar zelfbeeld, is tieners. Hier zijn meerdere oorzaken voor te geven:

  • De tienertijd is een tijd van veel onzekerheden op allerlei gebieden.
  • De overgang naar de middelbare school is voor veel tieners een grote stap. Het valt niet mee om als ‘brugpieper' je weg te vinden op een grote school waar iedereen (letterlijk) met kop en schouders boven je uitsteekt.
  • Tieners vergelijken zichzelf met iedereen, vooral met leeftijdsgenoten. Als tieners zich vergelijken met elkaar, zijn ze heel kritisch naar zichzelf toe, zodat ze er zelf niet goed vanaf komen. Dit heeft ook te maken met hun manier van denken:
  • Tieners denken heel zwart-wit. Iets is òf helemaal geweldig, òf helemaal niets. Tieners hebben niet het vermogen om genuanceerd te denken.
  • Tieners zijn sterk met hun uiterlijk bezig. En dat in een periode van lichamelijke veranderingen. Veel tieners zijn dan ook ontevreden over hun uiterlijk en denken daarom erg negatief over zichzelf.


Tienermeisjes
Met name meisjes hebben een negatief zelfbeeld, doordat ze zeer ontevreden zijn over hun uiterlijk. En dat is ook geen wonder. In onze maatschappij wordt veel te veel waarde gehecht aan een goed uiterlijk. Met name via de media en reclame wordt een verkeerde indruk gewekt. Een knap en goed uiterlijk lijkt de standaard te zijn. En ja, wie voldoet daar aan? Daar komt nog bij dat seksualiteit een grote rol speelt, zeker bij tienermeisjes. Een jongen die met jou naar bed wil, is voor een tienermeisje het bewijs dat het met haar uiterlijk nog zo gek niet is. Meisjes met een negatief zelfbeeld geven daarom vaak toe, terwijl ze er zelf nog lang niet aan toe zijn. Een negatief zelfbeeld kan zelfs gevaarlijke vormen aannemen. Ik noem een paar voorbeelden:

  • Meisjes met een negatief zelfbeeld lopen groot gevaar slachtoffer te worden van een loverboy. Door de (seksuele) aandacht van zo'n loverboy, komen meisjes in diens macht en daardoor in de prostitutie.
  • Veel meisjes die negatief zijn over hun uiterlijk, gaan lijnen en slaan daar in door. Nogal wat meisjes kampen met anorexia of boulimie.
  • Eén op de twintig meisjes heeft zo'n hekel aan zichzelf dat ze zich opzettelijk verwondt (automutilatie).


Vaders en tienerdochters
Ouders spelen een grote rol in de vorming van het zelfbeeld van hun kind of tiener. Relatie is hierbij het sleutelwoord. Het is heel belangrijk dat ouders en tieners een goede relatie met elkaar hebben. Tieners hebben een plek nodig waar ze geaccepteerd worden en niet hoeven op te boksen tegen de druk van hun leeftijdsgenoten.

 

Aandacht
Als het gaat om dochters, spelen met name vaders een grote rol in hoe hun dochter denkt over zichzelf als vrouw. Het is belangrijk dat dochters voldoende aandacht van hun vaders krijgen. Dan leren dochters dat aandacht van een man niet persé seksueel hoeft te zijn. Dit betekent wel dat vaders tijd moeten investeren in de relatie met hun dochters. Vaders kunnen hun dochters laten merken dat ze er mogen zijn wat betreft hun uiterlijk. Het is belangrijk dat tienermeisjes door hun vader hierin bevestigd worden, zeker omdat er in onze maatschappij irreële eisen worden gesteld aan het uiterlijk. Daarom een indringende oproep aan de vaders onder ons: Steek tijd in de relatie met uw dochter en bevestig haar. Zo kan u als vader uw dochter laten zien dat ze ook in de ogen van de Hemelse Vader waardevol is! (Dit geldt natuurlijk ook voor uw zoon(s).)