Opvoeding

 

God zal zijn waarheid nimmer krenken

Door Theo Basoski

Het zijn vaak mooie diensten, waarin kinderen gedoopt worden. Zeker als er in een gemeente maar weinig jonge gezinnen zijn, dan is het extra speciaal. En ook diensten waarin jongeren belijdenis doen. Het zijn hoogtepunten in het jaar. Het zijn tegelijk momenten die veel verdriet kunnen oproepen. “Mijn vrouw heeft ook belijdenis gedaan, maar nu heeft zij haar geloof verloren.” “Onze zoon heeft nooit belijdenis gedaan, hij had het op zijn zestiende al gezien.”

 

Psalm 105

In Psalm 105 wordt uitbundig gezongen over God die royaal is: “Zijn besluiten gelden over de hele aarde. Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten, het verbond dat Hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed”, Psalm105:7-9. Duizend generaties, dat is twintigduizend jaar; bestaat de aarde al wel zo lang? Gods verbond wordt hier de hemel in geprezen. Dat is wel heel mooi om daar zo over te zingen, maar altijd komt weer die vraag boven: hoe zit het dan met onze dochter. Hoezo duizend generaties?


Meezingen?

In elk gezin komt het voor, zeggen we dan, in elke familie zijn er wel die niet (meer) geloven. Wij kunnen vaak als ervaringsdeskundigen meepraten over geloofsafval en kerkverlating. Maar kunnen we daardoor ook nog heel bewust en vol overtuiging meezingen over dat royale verbond dat God sloot? We hebben deze woorden zo vaak gezongen bij een doop, als vanzelfsprekend horen ze er bij. Maar goed dat er meer variatie in liederen is gekomen. We gaan er ook al van uit dat een aantal dopelingen geen belijdenis zal doen of na het doen van belijdenis alsnog afhaakt. Zo overtuigend zijn statistieken ook wel weer.


Verwondering

Het geloof wordt door een nieuwe generatie niet vanzelfsprekend omarmd. Het is net zo min vanzelfsprekend dat God naar ons toekomt. Dat is en blijft een wonder. Vanzelfsprekend de kinderen dopen, past niet bij de geloofsomgang met de heilige God. Waar is de verwondering over de liefde van God, waarmee Hij zich aan ons mensen verbindt? Deze heilige God kan in zijn macht in ons waarmaken dat wij zijn liefde in geloof beantwoorden. Hij kan dat ook doen, als we een tijd van huis zijn geweest en rond hebben gedwaald.


Royaal

Laten wij niet voor God gaan bepalen wanneer het onmogelijk is om bij Hem terug te komen. Als we op die toer gaan, dan moeten we ook Psalm 105 niet meer zingen, laten we dan ook maar ophouden de kinderen te dopen. In geloof kinderen laten dopen, is God vertrouwen op zijn Woord. Hij is zo royaal, dat Hij zijn kinderen vanuit de verte al ziet aankomen en feest viert als zij weer thuiskomen, Lucas 15. Wij kunnen blijven volhouden met bidden voor hen die God hebben losgelaten, omdat Gods verbond Gods verbond is. Royaal zoals alleen God royaal is.