Nieuwe spiritualiteit

 


Door drs. Martie Dieperink

HET ONDERSCHEIDEN VAN GEESTEN

Als we beseffen dat we op het paranormale erf zowel met goede als kwade geesten in contact kunnen komen, is het belangrijk dat we onderscheiding van geesten hebben en beseffen met welke krachten en machten we precies in aanraking komen. Het is noodzakelijk de listen van de satan te doorzien, zodat we door de leugenaar niet bedrogen worden. De Bijbel waarschuwt:
“Wees nuchter en waakzaam! Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden” (1 Petr. 5:8).
Maar de grote vraag is: “Hoe onderscheiden we dat?”

 

 

New Age


Of we nu met paranormale genezers, reiki-meesters of spirituele leiders te maken hebben, ze vertellen ons dat ze met geesten communiceren. Daarover meer in een volgend hoofdstuk. Wat ons voor het ogenblik interesseert is of ze onderscheid maken tussen goede en kwade geesten, en zo ja, hoe ze dan dat onderscheid maken.
Wat opvalt in de New Age literatuur is dat de auteurs zonder uitzondering positief spreken over hun ervaringen met geesten en gidsen en zich niet afvragen of ze soms bedrogen kunnen worden. Sanaya Roman en Duane Packer schrijven in hun boek Contact met je gids:
“Zij (de mensen die channelen) hebben zonder uitzondering gerapporteerd dat channelen hun leven in positieve zin heeft veranderd. Zij geven aan dat ze in staat zijn een meer omvattend beeld te zien en de wereld op positievere manieren te bekijken. Ze zeggen meer compassie te hebben voor zichzelf en anderen. Bijna allemaal hebben ze een grotere voorspoed ervaren dankzij de veranderingen die ze door hun andere houding in hun leven hebben doorgevoerd, een duidelijker zicht op hun doel en meer vertrouwen in hun innerlijke boodschappen. Mensen rapporteerden dat vervulling hun leek te overkomen. Ze hadden het gevoel alsof ze met de stroom meegingen in plaats van ertegen te vechten. Mensen ervoeren dat hun leven geleidelijk aan van een hogere orde leek en meer betekenis en zin kreeg. Velen hebben channelen ervaren als een belangrijke stap naar verlichting.
We hebben gezien hoe vele mensen, nadat ze hadden leren channelen, een enorme persoonlijke en spirituele groei doormaakten… Channelen helpt mensen hun hogere pad te vinden en dit te gaan.”
De geesten worden ervaren als hogere lichtwezens.
“Veel gidsen van een hoog niveau zijn vrijwel puur energie; ze hebben zich ontwikkeld tot geest en hebben een schittering van licht aangenomen.”
Wel vindt men het besef dat er lagere entiteiten bestaan waar men geen contact mee moet maken. Voor Roman en Packer betekent dat niet dat het dan om kwade geesten moet gaan.
“Het hoeven geen kwaadwillende entiteiten te zijn, maar vaak delen ze je doelen niet en begrijpen ze je unieke bestemming niet en zijn ze dus niet in staat je te ‘leiden’. Deze entiteiten zullen waarschijnlijk op geen enkele wijze schadelijk voor je zijn, hoewel je enig ongemak kunt ervaren als je in de buurt van hun negativiteit bent.”
Wel wordt erkend dat ze minder ver ontwikkeld zijn en voor negatieve ervaringen kunnen zorgen
“Hoe herken je entiteiten die minder ver ontwikkeld zijn? Sommige houden ervan je voorspellingen te geven over rampen en genieten van de intense emoties, zoals angst, die ze in mensen kunnen oproepen. Zulke voorspellingen worden niet gedaan om mensen te helpen, noch worden ze gegeven met een hoger doel in gedachten. Hun boodschappen komen ten onrechte het ego van mensen versterken door hun te vertellen dat ze rijk of beroemd zullen worden, terwijl dat duidelijk geen deel van hun pad is. Je zult het weten als je contact hebt met een lagere gids. Je zult je angstig, machteloos, depressief of zorgelijk voelen nadat zij je advies hebben gegeven.” [10] Het medium Ursula Roberts geeft in haar boek Alles over mediumschap ook een duidelijke waarschuwing tegen lagere negatieve entiteiten:
“Mediums moeten dan ook gewaarschuwd worden en op hun hoede zijn voor boodschappen als: ‘U zult de wereld redden’, “U zult het beste medium ter wereld worden’, ‘U bent een geweldig mens’, en: ‘Jezus schrijft aan u’. Ik wil hiermee niet zeggen dat al deze boodschappen per se onwaar zijn, maar ik probeer hiermee aan te geven en u op het hart te drukken dat goede geesten nederigheid prediken. De slechte wezens zijn er alleen maar op uit om het ego te vleien, en misplaatste trots aan te kweken.” [11]
We kunnen hieruit concluderen dat New Agers nog wel enig onderscheid kunnen maken tussen lagere kwade entiteiten en hoge goede geesten, maar er niet van uitgaan dat er ook hoge, maar gevallen engelen zijn. Ze redeneren simplistisch: “De geesten waarmee we zelf communiceren zijn hogere lichtwezens, dus zijn ze goed”.

We worden in de New Age literatuur niet gewaarschuwd tegen mogelijke risico’s die we kunnen lopen als we met geesten gaan communiceren. Roman en Packer hebben het slechts over kleine ongemakken die we tijdelijk kunnen ervaren. Zo kan na een trance de wereld irreëel lijken.
“Een stel dat samen aan de cursus deelnam gaf aan dat, toen ze na afloop uit eten gingen, het voedsel totaal anders smaakte. Ze liepen langs een paar winkels in de buurt. De dingen die ze zagen leken onwerkelijk; de kleuren waren uitzonderlijk levendig; de mensen leken vreemd. Ze hadden het gevoel alsof ze net op aarde waren aangekomen! Hun normale gevoel kwam enige dagen later terug.” [12]
Ook kan men pijnervaringen krijgen.
“Soms treden er als reactie op het je openen om te channelen fysieke veranderingen op, zoals pijntjes in de schouders, nek of bovenrug.”
Als verklaring geven Roman en Packer aan dat de gids een hogere energie in je lichaam brengt wat je niet gelijk aankan.
Ook kan je een depressief gevoel krijgen.
“Sommige mensen ervaren als ze uit hun trance komen een daling van energie, gevoelens van droefheid, of een emotionele gevoeligheid.”
Dit wordt uitgelegd als het na-effect van het hogere bewustzijn dat men heeft ervaren.

Alleen in het boek van John Klimo die in het algemeen positief over channeling denkt, vond ik een terloopse opmerking dat het werkelijk mis kan gaan.
“De Duitse psychiater Hans Bender stelde in zijn ‘Psychic Automatisms’ (zijn medisch proefschrift) dat hij bij veel van de patiënten met wie hij werkte aantrof waarschijnlijk ‘mediamieke psychose’ was. Hij bestudeerde als schizofreen aangemerkte patiënten die zich, voor zij ziek werden met een of andere vorm van automatisme hadden beziggehouden, waardoor een opening gemaakt werd voor wat Bender noemt communicatie met hun andere ik. De soorten automatismen waren motorisch, zoals gecodeerde tafelklopperij, trancestem, schrijven, ouija-bord en pendel; en zintuiglijk, zoals hallucinaties van stemmen, visioenen, gedachten en de gewaarwording door een ander gecontroleerd te worden. Een aantal van de gevallen waar hij over spreekt zouden door ons typische gevallen van channeling genoemd worden. Een paar keer leidde de betrokkenheid van entiteiten van het kwaadaardige soort tot (niet-geslaagde) zelfmoord- en moordpogingen.” [13]
In het algemeen wordt er in New Age literatuur niet gewezen – ik kan er niet over oordelen of dat bewust gebeurt – op de grote risico’s die men loopt als men zich op het paranormale pad begeeft. Laten we nu zien wat ikzelf heb beleefd.

 

Ervaringen met het paranormale

Toen ik nog op school zat, kwam ik in contact met een Griek die mijn hand las en me voorspelde dat er, voordat ik stierf, iets heel ergs zou gebeuren. Lange tijd heb ik het gevoel gehad: er staat me aan het einde van mijn leven iets ergs te wachten. Voorspellingen betreffen herhaaldelijk negatieve dingen en kunnen angst veroorzaken. Zelf kon ik voorspellende of telepathische dromen hebben die rampen betroffen. Toen ik gedurende een zomer in Duitsland was, kreeg ik een nachtmerrie. Er begon een oorlog in een stad. De volgende dag hoorde ik dat de muur in Berlijn was gebouwd. Vlak voordat ik naar India ging, droomde ik dat ik per schip op weg was naar India. Maar er was iets ernstigs aan de hand. Mijn schip kon niet door het Suezkanaal en moest om Afrika heen. Daardoor kwam ik te laat in India aan. Ik voorvoelde een ramp. Het schip kon gelukkig op de heenreis toch door het Suezkanaal varen en ik vergat mijn droom. Maar toen ik in India was, brak er in Israël oorlog uit en het Suezkanaal werd inderdaad gesloten. Op de terugweg moest het schip om Afrika heen.

Als je je eenmaal in de paranormale wereld begeeft, komt van het een en ander. Gedurende mijn studententijd onderzocht ik al het mogelijke in de alternatieve wereld. Zo ging ik naar een bijeenkomst van de soefi’s en las de boeken van oosterse goeroes, maar ook van Rudolf Steiner. Ik las occulte boeken over handlezen en astrologie tot aan magie en ik maakte een cursus bij de Rozenkruisers mee. Ook probeerde ik enige yogaoefeningen en woonde eens een avond met de paragnost Croiset bij.
Diverse malen maakte ik een seance mee. Een vrouw, een medium, werd door haar man onder hypnose gebracht. Ze raakte buiten bewustzijn en dan gingen geesten van doden door haar heen spreken. Een jongen die daar kwam en die, zoals verteld werd, last had van zwarte magie, werd behandeld door een geest van een Egyptische arts. Ik heb er niet van gehoord dat hij is genezen. Het medium vertelde dat ze na een seance vreselijk moe kon zijn. Zulke sessies hadden geen goede invloed op haar gezondheid. Maar in die tijd baarde mij dat geen zorgen. Ik was me van geen gevaren bewust. Vol verwachting ging ik zelfs in mijn eentje naar India toe.

Het verblijf van een jaar in de Aurobindo Ashram in Zuid-India, van 1966-1967, heeft grote invloed op mijn leven gehad. Een ashram is een plaats waar men onder leiding van een meester yoga beoefent. De goeroe Aurobindo was al dood, maar zijn medegoeroe, een westerse vrouw van bijna 90 jaar, die “de Moeder” werd genoemd, leefde nog en had grote paranormale krachten. Ze had zich jarenlang in het occultisme getraind. Op mijn verjaardag ging ik naar haar toe. Ze heeft me de handen opgelegd en ik ontving haar ‘zegen’. Toen ik zo bij haar was, ervoer ik dat haar kracht bovennatuurlijk was.

Na dat jaar ging ik naar Nederland terug met het gevoel dat ik een nieuwe inspiratie had opgedaan die ook voor de kerk van belang kon zijn. Ik ging door met mijn studie en was bijna klaar toen er een onverwachte keer in mijn leven kwam. Na aanvankelijk het gevoel te hebben gehad er beter van geworden te zijn, werd opeens mijn leven veranderd in een aaneenschakeling van lijden. Het begon met een trancetoestand die over me kwam of ik het wilde of niet. Volgens Roman en Packer is een trance een bewustzijnstoestand waarin je contact kunt maken met een spirituele gids. Ik ervoer ook dat je in die toestand overgevoelig wordt voor invloeden vanuit de geestenwereld. In zo’n toestand wordt je eigen geest leeg en dan kan een andere geest door je heen gaan werken. In het begin was het een gelukzalige toestand en ik had het gevoel iets goddelijks te beleven en een verlichting bereikt te hebben. Maar mijn geluk duurde niet lang. Ik raakte zelfs helemaal buiten bewustzijn zoals het medium door hypnose en kwam met een vreselijke kater weer tot de normale wereld terug. Voor de eerste keer in mijn leven ervoer ik een vreselijke spanning en een druk op mijn hoofd waardoor ik niet meer kon studeren.
Vanaf die tijd bleef ik problemen houden. Zo af en toe ging ik weer in trance. Ook begon ik nachtmerries te krijgen en ik kreeg nieuwe lichamelijke klachten. In een bepaalde nacht werd ik wakker met een helse pijn in mijn borst waardoor ik niet meer normaal in een stoel kon zitten. Ik heb in die tijd maanden op bed gelegen. Toen schreef ik mijn nood aan de goeroe, die een “blessingspacket”, een kaartje met ingestraalde energie, stuurde om op mijn borst te leggen. (Het is dezelfde methode die Jomanda nu gebruikt.) Toen had ik een wonderbaarlijke ervaring van genezing! Ik was zo blij. Ondanks alles was ik afgestudeerd en nu kon ik met mijn werk beginnen. Ik had een baan gekregen aan de universiteit.
Maar mijn vreugde duurde niet lang. Na een paar maanden begon de ellende opnieuw en nu kwam er overal pijn en spanning in mijn lichaam. Het werd nog erger dan eerst. Ik had het gevoel tegen een kracht te moeten opboksen die sterker was dan ikzelf. Met ups en downs heb ik zo jarenlang voortgetobd.
Ik kreeg een paranormale genezer op mijn weg die me wilde helpen, want hij kon energie overdragen. Dat was een gave die hij volgens zijn zeggen uit een vorig leven had meegekregen. Ik heb toen weer hetzelfde ervaren. Na een behandeling ging het eerst beter, maar daarna begon de ellende opnieuw en werd het nog erger totdat ik tot de conclusie kwam: ik word er alleen maar slechter van. Hoe er ten slotte een ommekeer kwam, daarover in een volgend hoofdstuk.

Natuurlijk, ieder verhaal is weer uniek en lang niet iedereen die zich in de alternatieve paranormale wereld begeeft, hoeft gelukkig zulke pijnen te doorstaan. Maar men heeft er altijd een prijs voor te betalen.

[10] Sanaya Roman en Duane Packer. Contact met je gids, Deventer: Ankh Hermes, 2001, p.46,47.

[11] Ursula Roberts. Alles over mediumschap, Amsterdam: Bres, 1998, p. 67.

[12] Contact met je gids, p. 154.

[13] Channeling, p. 278.


Wordt vervolgd.

 

© paranormal-ministry.com – Martie Dieperink