Opvoeding


"Van mijn vader krijg ik elke dag te horen dat ik niets kan en dat ik nooit iets goeds in mijn leven zal kunnen bereiken. In zijn ogen ben ik niets waard".

Regelmatig nemen er kinderen contact op met Chris* die op de een of andere manier mishandeld worden. In dit artkel wordt ingegaan op wat kindermishandeling is, welke vormen er bestaan en wat je kunt doen wanneer je te maken krijgt met een kind dat mishandled wordt.

 

Wat is kindermishandeling?

Een definitie van kindermishandeling luidt als volgt: "Kindermishandeling is elke vorm van lichamelijke, emotionele of seksuele geweldpleging en van verwaarlozing die kinderen overkomt, door toedoen of nalatigheid van ouders of verzorgers, waarbij het kind lichamelijk of emotioneel schade lijdt of vermoedelijk lijden zal."

 

Lichamelijk geweld

Een vorm van kindermishandeling is lichamelijk geweld. Hierbij wordt een kind fysiek letsel toegebracht, zoals blauwe plekken, kneuzingen, botbreuken, brand- en snijwonden. In sommige gevallen zijn deze verwondingen zo ernstig dat het kind er blijvend gehandicapt door wordt of aan de verwondingen komt te overlijden.

 

Psychisch geweld

Bij deze vorm gaat het om psychische verwonding door een voortdurende houding van vijandigheid, afwijzing en vernedering. De klappen worden hiertoe gebracht met woorden en raken het kind in zijn gevoel van eigenwaarde. Voorbeelden hiervan zijn het regelmatig kleineren, treiteren, achterstellen, intimideren of onredelllijke eisen stellen. Psychisch letsel geneest moeilijker dan lichamelijke verwondingen.

 

Lichamelijke verwaarlozing

Van lichamelijke verwaarlozing is sprakle wanneer het kind niet de verzorging krijgt die het nodig heeft. Er wordt bijvoorbeeld onvoldoende gelet op of voorzien in kleding, maaltijden, nachtrust, hygiënische verzorging, gezondheid en eventuele medische noodzakelijke voorzieningen.

 

Psychische verwaarlozing

Hierbij wordt er wel in materieel opzicht voor het kind gezorgd, maar wordt het kind verder aan zijn lot overgelaten. Het kind krijgt niet de aandacht, genegenheid en geborgenheid die het nodig heeft; er wordt niet in zijn emotionele behoeften voorzien.

 

Seksuele mishandeling

Deze vorm van mishandeling is het misbruik maken van het machtsoverwicht dat de opvoeder heeft en het kind manipuleren en dwingen tot seksuele handeling kan gepaard gaan met opnlijke agressie of geweld. Vaak echter speelt het zich af in een sfeer van emotionele chantage, schijnliefde en omkoperij.

 

Signaleren

Het is meestal moeilijk om kindermishandeling te ontdekken. Het gebeuren vindt plaats in de beslotenheid van het gezin en is ontzichtbaar voor de omgeving. er is ogenschijnlijk niets aan de hand. dat de ouders de mishandeling geheim houden, ligt voor de hand. Niemand praat tenslotte graag over onvermogen of zijn ontoelaatbare gdrag, zeker niet met het risico op justitiële inmenging. Het kind zwijgt erover om verschillende redenen. Het kind is angstig voor de gevolgen van het bekend worden: misschien volgt er straf omdat hij het gezinsgebeuren naar buiten heeft gebracht, misschien gelooft niemand hetb of wordt het uithuisgeplaatst, ... Ook kan het kind schuldgevoel hebben. Het kind kan ten onrechte denken dat hij de narigheid mede zelf heeft veroorzaakt en zo denken de mishandeling te hebben verdient. Daarnaast zwijgt een kind uit loyaliteit. Kinderen zij gehecht aan hun ouders. Omdat kinderen hun ouders niet graag afvallen, schermen zij het negatieve gedrag af voor de buitenwereld. Kinderen zij dus afhankelijke van andere die de mishandeling zien en melden. Het is de policht van de omgeving, zoals familie, buren, een leerkrachtm, een kinderwerker uit de kerk/gemeente, om te helpen de mishandeling een halt toe te roepen.

 

Signalen

Een kind vertelt niet zo makkelijk dat het niet goed met hem gaat, maar met zijn gedrag zendt het wel signalen uit waar jet het uit kunt opmaken. Als je kindermishandeling vermoedt, is het dus belangrijk om het gedrag in de gaten te houden. Hier volgt een aantal signalen waarop je kunt letten: bang voor contact; weinig of geen zelfvertrouwen; onzeker en angstig; minder goede (school) prestatie; plotselinge verandering in het gedrag; moeite met concentreren; wantrouwend; wegloopgedrag; depressief; zich terugtrekken, isoleren; stelen; zelfvernietigend gedrag. Je kunt het op grond van een combinatie van signalen niet zeker weten; de signalengeven alleen aan dat het niet goed gaat met een kind. De oorzaak kan kindermishandeling zijn, maar het kan ook ergens anders door komen. Verzamel daarom nog meer informatie over de situatie om je vermoeden te kunnen bevestigen. Het is hierbij ook zinvol om je vermoeden te bespreken met iemand, die het kind en/of het gezin ook kent. Als je verschillende aanwijzingen hebt, die het vermoeden van mishandeling bevestigen, is het belangrijk om actie te ondernemen. Je kunt contact opnemen met het Advies- en Meldpunt voor Kindermishandeling (AMK), dat in elke provincie aanwezig is. Daar kun je ook goede raad krijgen over wat het beste in deze situatie is.

 

Wat zeg je tegen het kind?

Er zijn een aantal belangrijkepunten om aan het kind door te geven.
Kindermishandeling is nooit goed en nooit goed te praten. Kindermishandeling is nooit de schuld van het kind. Kindermishandeling moet stoppen: een naar geheim moet je vertellen. Praat erover met iemand die je vertrouwt. Ga door met hulp zoeken tot de mishandeling ophoudt.

 

Zorg voor elkaar

Ook al staat het 'recht op privacy' hoog in het vaandel in de samenleving, moet dit ons er niet van weerhouden om in actie te komen wanneer we kindermishandeling vermoeden. De Here God roept ons als Zijn gemeente op om zorg te dragen voor elkaar en dat geldt zeker ook in dergelijke situaties.

*

Chris biedt pastoraat en advies aan kinderen, tieners én ouders middels een telefonische hulplijn (078 - 63 123 00) e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en een chatbox (http://www.chris.nl/). Daarnaast biedt Chris onderwijs aan jeugdwerkers, ouders en andere belangstellenden middels haar cursus Kinder- en Tienerpastoraat. Chris is onderdeel van Stichting De Hoop.