Opvoeding

Tieners en verslavende middelen

Tieners vormen dé risicogroep bij uitstek om in aanraking te komen met verslavende middelen. Zie als jongere maar eens 'nee' te zeggen als de rest van de groep een sigaret of een blowtje opsteekt. En waarom zou je nee willen zeggen? Verboden vruchten lijken vaak het lekkerst. Bovendien zien veel tieners alleen de spanning en uitdaging van het moment. Ze hebben weinig oog voor de desastreuze gevolgen die verslavende middelen op termijn kunnen hebben.

De cijfers spreken voor zich. Bijna één op de 25 scholieren tussen de 12 en 19 jaar (3,8 procent) heeft ooit een harddrug gebruikt. Van de jongeren in genoemde leeftijdsgroep is circa 22 procent elke maand wel eens dronken. Circa 18 procent van deze groep gebruikt maandelijks wiet (wettelijk behorend tot de groep 'softdrugs') en 7 procent zit elke maand wel eens achter een gokkast of fruitautomaat. *

Milos (14): "Iedereen zei dat ik moest leren drinken. Dus deed ik dat maar."

 

Toegankelijker

Deze cijfers geven natuurlijk geen exacte indicatie van de omvang van de toekomstige groep verslaafden, maar ze laten wel zien dat elke jongere gerede kans loopt in de directe omgeving in aanraking te komen met gebruikers van verslavende middelen. De eenvoudige toegankelijkheid van verslavende middelen maakt dat veel tieners denken dat het geen kwaad kan om bijvoorbeeld nu en dan een blowtje te nemen. Het is van groot belang om tieners meer inzicht te geven in de gevolgen van hun gedrag en hen te laten nadenken over de keuzes die ze hierin kunnen maken.

 

Stevig in de schoenen
Het heeft absoluut geen zin om bij jongeren met het wijzende vingertje aan te komen. Het is de kunst hen zelf te laten nadenken en hen ervan bewust te maken dat hun keuzes gevolgen hebben. Niemand kiest ervoor om verslaafd te raken, maar het is wel een persoonlijke keuze om wel of geen verslavende middelen te gaan gebruiken. Dankzij deze bewustwording kan de houding van de tieners ten opzichte van verslavende middelen veranderen en komen ze steviger in hun schoenen te staan. Als jongeren vooraf een bewuste keuze maken, staan ze immers sterker op het moment dat de verleiding zich voordoet. 
  
Tim (15): "Ik heb geen excuus meer voor verkeerde beslissingen."


  
Voorbeeldgedrag
Een belangrijke rol in dit proces van bewustwording is weggelegd voor de ouders. Het spreekwoord zegt dat goed voorbeeld goed doet volgen. Maar als ouders het niet zo nauw nemen met hun alcoholgebruik en roken, wat mag je dan van hun kinderen verwachten? Daarnaast is kennis van zaken belangrijk, zodat ouders in staat zijn problemen op dit gebied te signaleren. Structuur en een veilige gezinssituatie bevorderen de weerbaarheid van de tiener, evenals een open houding. Ouders hebben de niet eenvoudige, maar belangrijke taak om heikele issues constant bespreekbaar te houden en niet te snel denken dat de tiener wel weet hoe ze over bepaalde onderwerpen denken.

 

Kerk en school
Naast de ouders kunnen de kerkelijke gemeente en school invloed uitoefenen op de houding van tieners ten aanzien van verslavende middelen. Ook voor kerken en scholen is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn, om problemen op dit gebied te kunnen signaleren en vervolgens adequaat op te treden. Preventiebijeenkomsten van De Hoop kunnen daarbij een steuntje in de rug bieden.

Wilco, docent: "De leerlingen zijn echt aan het denken gezet. Ook voor mij zaten er leerpunten in."

 

Preventie
Tijdens preventiebijeenkomsten op scholen en in kerken gaat De Hoop in op de mogelijke redenen voor mensen om verslavende middelen te gaan gebruiken. Daarnaast legt de preventiemedewerker uit wat verslaving nu eigenlijk is, wat hierover in de Bijbel staat én wat de gevolgen zijn voor jezelf en je omgeving. Om dit laatste te illustreren, vertelt een cliënt van De Hoop tijdens de preventiebijeenkomst zijn of haar levensverhaal. Dit maakt vaak de meeste indruk, omdat het onverbloemd duidelijk maakt wat de gevolgen kunnen zijn van ogenschijnlijk onbelangrijke keuzes die iemand in het verleden heeft gemaakt. 

 

Preventie door De Hoop
De Hoop Preventie biedt verschillende professionele preventieprogramma's aan vanuit een christelijke visie voor jongeren en volwassenen.
 www.dehoop.org