Jihad
Why We Need History
My latest in PJ Media: The savage Left is busy tearing down statues and repudiating American history, and with it America itself. In response, lovers of freedom are deploring the destruction and denouncing the barbarians, but few are mounting a robust and informed response to their hatred of American history itself. Yet if there is […]
Read more...
Pakistan: Muslims murder Christian for buying a home in a “Muslim-only” neighborhood
Imagine if the roles were reversed, not that that would ever or should ever happen. There would be a massive international outcry. But no one will take any significant notice of this. “Christian Man Shot for Living in a ‘Muslim Neighborhood’ in Pakistan Dies,” International Christian Concern, July 1, 2020: 07/01/2020 Pakistan (International Christian Concern) […]
Read more...
Nigeria: Muslims are carrying out ‘systematic, planned, calculated’ genocide of Christians
This ongoing genocide will continue to get little to no establishment media attention. It doesn’t fit their narrative of Muslims as victims. No “Islamophobia” is being committed, so there’s nothing to see here. Move along. “Nigeria facing ‘systematic, planned, calculated’ genocide of Christians,” by Charles Collins, Crux, June 29, 2020: President Donald Trump should appoint […]
Read more...
We who argue for Israel Victory watched with dismay as Qatar's government threatens Israel with ending its financial donations to Gaza, insinuating that Hamas will resume its incendiary balloon attacks. Where, we wonder, are those extraordinary armed
Read more...
"De wreedheden tegen christenen gaan ongehinderd verder en zijn gestegen tot een alarmerend hoogtepunt nu de veiligheidstroepen van het land en bezorgde politieke spelers de andere kant op kijken of samenspannen met de Jihadisten." - De Nigeriaanse Stem,
Read more...
We moeten ons niet laten meeslepen in de grove valkuil van deze slopende racialisering. Het eerste probleem is de collectieve verantwoordelijkheid; het idee dat de verantwoordelijkheid voor de misdaden van enkelen zich uitstrekt tot alle leden van een
Read more...

Dagelijks nieuws over de Islam verzameld door Paper.li

EEN VERGELIJKING TUSSEN DE STICHTERS VAN 'SWERELDS TWEE GROOTSTE RELIGIES

  

Door Silas

INLEIDING

Jezus stichtte het christendom, Mohammed stichtte de islam. Het christendom en de islam zijn de twee grootste religies in de wereld met respectievelijk ongeveer 1,8 en 1,1 miljard zielen. Zonder twijfel hebben deze mannen de mensheid op een machtige manier beïnvloed. Als religieuze leiders hebben zij veel op te volgen principes neergezet.

Beide religies hebben veel gemeenschappelijk, maar verschillen zeer in andere aspecten. Hoe waren de karakters van de stichters? Hoe zijn zij met elkaar te vergelijken? Wat zegt de bijbel en de koran over Jezus? Wat vertellen hun leringen en handelingen hun volgelingen om te doen? Dit artikel beantwoordt deze vragen door enkele van hun handelingen en leringen te vergelijken en te contrasteren.

 

ENKELE VAN HUN LAATSTE WOORDEN

JEZUS: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.' Lucas 23:34. (Dit zei hij toen hij aan het kruis stierf op Golgota nadat hij verraden en op geen legitieme grond ter dood veroordeeld was).

MOHAMMED: "Moge Allah de joden en christenen vervloeken want zij bouwden plaatsen van aanbidding nabij de graven van de profeten." (Mohammed werd jaren eerder vergiftigd en dit vergif had langzamerhand zijn gevolg. Hij zei dit toen hij stierf in de armen van zijn vrouw Aïsja). Boechari, deel 1, nummer 427. [1]

 

COMMENTAAR

Na beide mannen hun levens te hebben bestudeerd, vind ik dat de bovengenoemde vergelijking enkele van de grootste karakterverschillen weergeeft. Het zijn hun woorden bij het sterven, woorden die het einde van hun levens zullen markeren. Christus vraagt God om zijn vijanden te vergeven, terwijl Mohammed een bittere vervloeking uitspreekt tegen degenen die zijn overtuiging van profeetschap verwierpen. Zou het niet gepaster voor Mohammed zijn om Allah te vragen de christenen en de joden op het rechte pad te leiden toen hij aan het sterven was?

 

[1] "Sahieh Al-Boechari" - "The Translation of the Meanings of Sahieh Al-Boechari", vertaald door Dr. M Khan, Kitab Bhavan, New Delhi, India.