Jihad
UK: “Moderate” imam Usama Hasan claims he would “deradicalize” ISIS bride by using work of jihadist scholar
Usama Hasan of the UK’s Quilliam Foundation gives the impression in this article that Ibn Taymiyya was a moderate. Hasan fails to mention that Ibn Taymiyya also said: “Since lawful warfare is essentially jihad and since its aim is that the religion is God’s entirely and God’s word is uppermost, therefore according to all Muslims, […]
Read more...
Muslim member of Council on Foreign Relations claims “Islam reveres Judaism, the Torah, Moses and the Jewish people”
Qanta A. Ahmed “is a member of the Council on Foreign Relations and a member of the Committee on Combating Contemporary Anti-Semitism Through Testimony at the University of Southern California Shoah Foundation.” Here she claims that “Islam reveres Judaism, the Torah, Moses and the Jewish people as legitimate believers, and Jerusalem as belonging only to the […]
Read more...
Bernie Sanders hires campaign manager who endorsed Hamas flotilla, co-chaired event including Hamas fundraiser
On the heels of Bernie Sanders’ announcement about his bid for the Dem nomination in the 2020 presidential race, he has hired “veteran Democratic operative Faiz Shakir,” a man deemed to be a “Progressive Superstar”. A bit about this “superstar’s” background: Shakir has served as national political director to the American Civil Liberties Union since […]
Read more...
During the Middle East Forum's conference on Qatar today, Morton Klein, president of the Zionist Organization of America, wrote me a brief note asking, at 10:17 am asking "Why. I really don't understand. What's going on. We were good friends for decades
Read more...
Voor Hamas betekent "nauwkeurigheid" dat een journalist die in de Gazastrook werkt, Israël en de Palestijnse Autoriteit in het slechtst mogelijke daglicht zal plaatsen -- ongeacht de feiten. In plaats van de jonge en toegewijde journaliste te eren voor
Read more...
Het probleem is dat dit - naar eigen zeggen - nobele initiatief afkomstig is van een organisatie die al enkele jaren de vrijheid van meningsuiting in Europa censureert. In de richtlijnen van het handboek staat dat journalisten "ervoor moeten zorgen dat
Read more...
Ophef over Nashville Verklaring: Waar staat Deo Volente NL?
Ophef over de Nashville Verklaring Waar staat Deo Volente NL? De afgelopen week is Nederland als het ware opgeschrokken door een document dat ondertekend is door ongeveer 230 predikanten en pastoren. Opgezweept door de Nederlandse media, zowel op de radio als ook op de televisie, die de verklaring maar al...
Read more...

Dagelijks nieuws over de Islam verzameld door Paper.li

EEN VERGELIJKING TUSSEN DE STICHTERS VAN 'SWERELDS TWEE GROOTSTE RELIGIES

  

Door Silas

INLEIDING

Jezus stichtte het christendom, Mohammed stichtte de islam. Het christendom en de islam zijn de twee grootste religies in de wereld met respectievelijk ongeveer 1,8 en 1,1 miljard zielen. Zonder twijfel hebben deze mannen de mensheid op een machtige manier beïnvloed. Als religieuze leiders hebben zij veel op te volgen principes neergezet.

Beide religies hebben veel gemeenschappelijk, maar verschillen zeer in andere aspecten. Hoe waren de karakters van de stichters? Hoe zijn zij met elkaar te vergelijken? Wat zegt de bijbel en de koran over Jezus? Wat vertellen hun leringen en handelingen hun volgelingen om te doen? Dit artikel beantwoordt deze vragen door enkele van hun handelingen en leringen te vergelijken en te contrasteren.

 

ENKELE VAN HUN LAATSTE WOORDEN

JEZUS: 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.' Lucas 23:34. (Dit zei hij toen hij aan het kruis stierf op Golgota nadat hij verraden en op geen legitieme grond ter dood veroordeeld was).

MOHAMMED: "Moge Allah de joden en christenen vervloeken want zij bouwden plaatsen van aanbidding nabij de graven van de profeten." (Mohammed werd jaren eerder vergiftigd en dit vergif had langzamerhand zijn gevolg. Hij zei dit toen hij stierf in de armen van zijn vrouw Aïsja). Boechari, deel 1, nummer 427. [1]

 

COMMENTAAR

Na beide mannen hun levens te hebben bestudeerd, vind ik dat de bovengenoemde vergelijking enkele van de grootste karakterverschillen weergeeft. Het zijn hun woorden bij het sterven, woorden die het einde van hun levens zullen markeren. Christus vraagt God om zijn vijanden te vergeven, terwijl Mohammed een bittere vervloeking uitspreekt tegen degenen die zijn overtuiging van profeetschap verwierpen. Zou het niet gepaster voor Mohammed zijn om Allah te vragen de christenen en de joden op het rechte pad te leiden toen hij aan het sterven was?

 

[1] "Sahieh Al-Boechari" - "The Translation of the Meanings of Sahieh Al-Boechari", vertaald door Dr. M Khan, Kitab Bhavan, New Delhi, India.