Algemeen Nieuws

Nieuws Rijksoverheid

Vanaf vrijdag 28 februari kan iedereen met vragen over het coronavirus terecht bij het publieksinformatienummer 0800 1351. Vanuit het buitenland...
Read more...
Vannacht is een tweede patiënt met COVID-19 gediagnosticeerd. Met labonderzoek in het AmsterdamUMC werd dit vastgesteld, waarna het resultaat in...
Read more...
Bij een mannelijke patiënt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is een infectie met het nieuwe coronavirus aangetroffen. Het...
Read more...
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft woensdag en donderdag een werkbezoek gebracht aan Turkije. Dit buurland van de Europese Unie is een...
Read more...
Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...
Read more...
Vanaf 1 maart doen miljoenen mensen aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019. Zo’n 6,8 miljoen particulieren en 1,4 miljoen ondernemers...
Read more...

Google Nieuws

Geheime zwarte lijst Belastingdienst over 'verdachte' burgers RTL NieuwsBelastingdienst had een geheime fraudelijst, in strijd met de privacywet Trouw'De Belastingdienst heeft mijn...
Read more...
Live: Contacten eerste Nederlandse patiënt allemaal in beeld Telegraaf.nlHele verhaal bekijken via Google Nieuws
Read more...
Corona-overzicht: tweede geval in Nederland, grote economische gevolgen NOSHele verhaal bekijken via Google Nieuws
Read more...
Gezinsleden met coronavirus besmette vrouw Diemen hebben lichte klachten, worden getest NU.nlHele verhaal bekijken via Google Nieuws
Read more...
Nederland coronaland: 'geen zorgen', maar de handgel vliegt de deur uit AD.nlAmsterdams kinderdagverblijf dicht door met coronavirus besmette ouder NU.nlQ&A coronavirus: wat...
Read more...
Kinderopvang Amsterdam voorlopig dicht om moeder met coronavirus TrouwNederlanders met coronavirus waren in Milaan en omgeving NOSLIVE | Kinderopvang sluit vestiging na...
Read more...

RD Buitenland

Republikeinen maken zich in toenemende mate ongerust over het effect van de corona-uitbraak op de economie. Het virus zou de herverkiezing van president Trump in...
Read more...
Het heeft naar schatting 400.000 doden gekost en miljoenen mensen van huis en haard verdreven, maar eindelijk lijken de kemphanen in Zuid-Sudan bereid over hun...
Read more...
Het leven in Milano en omstreken ligt stil. Er worden ook geen kerkdiensten gehouden. Sommige Milanezen vinden de ophef overdreven.
Read more...
Wat is er tussen 19 en 21 februari gebeurd in het ziekenhuis in de Italiaanse plaats Codogno? Zijn er patiënten ontsnapt aan de antiviruscontrole?
Read more...
In Thailand is afgelopen dinsdag ”Cobra Gold 2020” van start gegaan. De grote miltaire oefening tussen het leger van de Verenigde Staten en Thailand begon...
Read more...
Turkije houdt Syrische vluchtelingen die naar Europa willen niet meer tegen. Dat heeft de Turkse regering bekendgemaakt. Het land verwacht een grote nieuwe stroom aan...
Read more...
Zeker 33 Turkse militairen zijn omgekomen door een luchtaanval in de Syrische provincie Idlib. Dat zegt de gouverneur van de zuidelijke Turkse provincie Hatay, die...
Read more...
De Duitse kerken toonden zich woensdag bezorgd over de opheffing van het verbod op ‘professionele’ euthanasie.
Read more...
De Italiaanse ‘coronagemeente’ Codogno zou hermetisch afgesloten moeten zijn, maar dat is niet het geval.
Read more...

RD Nederland

Veenendaal is gekozen tot Nederlands beste fietsstad van 2020. In en rond de plaats bij de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei „is het lekker...
Read more...
Deze week is Francina in Scherpenzeel om mensen tijdens de lijdensweken te vragen of ze wel eens vasten.
Read more...
De gemeente Molenlanden gaat voor het entreegebied van Kinderdijk een voorlopig voorkeursrecht invoeren. Als eigenaren hun vastgoed willen verkopen, moeten zij dit eerst aan de...
Read more...
Het nieuwe coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. De uitbraak begon in de Chinese stad Wuhan en nu is het virus ook bij twee...
Read more...
De één hamstert, de ander bepleit nuchterheid, een derde vindt dat er te veel heisa wordt gemaakt. Mensen reageren verschillend nu het coronavirus onder meer...
Read more...
De eerste twee coronabesmettingen in Nederland zijn een feit. Een man uit Loon op Zand en een vrouw uit Diemen. Toch is er van een...
Read more...
De communicatiesystemen van hulpdiensten leveren hardnekkige problemen op. Het C2000-netwerk van de politie hapert en veel huisartsenposten waren afgelopen weekend geruime tijd onbereikbaar.
Read more...
Baltus de Ruijter uit Hardinxveld-Giessendam kocht een jaar of dertig geleden zijn eerste militaire voertuig. Inmiddels is er op het terrein aan de Rivierdijk, waar...
Read more...
De SGP Flevoland wil af van het „godslasterlijke beeld” Tong van Lucifer, dat aan de Knardijk langs de A6 staat. Het beeld moet na de...
Read more...

De Standaard

In een advies zegt de Raad van State dat hij geen problemen heeft met de uitbreiding van de abortuswet.
Read more...
Het Brusselse metrostation Kunst-Wet was vrijdagnamiddag drie kwartier afgesloten, tot 16.15 uur. Er was een verdacht pakket aangetroffen.
Read more...
Om banken te wijzen op ‘hun verantwoordelijkheid in de teloorgang van de planeet’, plant Extinction Rebellion Gent zaterdag een sit-in op de Kouter in Gent,...
Read more...
Meer dan 10.000 gezinnen in Oost-Vlaanderen hebben vrijdag een tijdje zonder stroom gezeten. Fluvius onderzoekt wat er precies is misgegaan.
Read more...
In Nederland roepen een tiental Joodse organisaties op tot een diepgaand onderzoek naar de stoet van Aalst Carnaval. De oproep werd ondertekend door Kamerleden van...
Read more...
Voor de vierde keer op een rij krijgen we een onstuimig weekend. Wie gehoopt had om de laatste dagen van de krokusvakantie nog eens met...
Read more...
Wordt het coronavirus de trigger voor onze politici om hun loopgraven te verlaten en echt aan de vorming van een federale regering te beginnen? Speelt...
Read more...
Het lijkt maar een kwestie van aftellen tot de volgende coronabesmetting opduikt op Belgische bodem. Dat nieuws zal dan komen uit het lab van viroloog...
Read more...
CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt dat er een ‘slagkrachtige regering' nodig is om de economische impact van het coronavirus aan te pakken.
Read more...
De krokusvakantie loopt op zijn einde en was niet voor iedereen zorgeloos. Reisbijstandorganisatie VAB kreeg ruim een vijfde meer oproepen voor skiongevallen dan vorig jaar....
Read more...

 

 

Eind jaren 50 tot begin jaren 60 waren een brug tussen de naoorlogse jaren, met haar roep om terug te keren naar de normaliteit en de Beeldenstorm van de late jaren 60: tussen de koudste jaren van de Koude Oorlog en de utopische verwachtingen van 1968. Grote religieuze veranderingen waren reeds onderweg, ook al was nog niet precies duidelijk hoe of wat. De naoorlogse kerkgangopleving kwam tot een eind en in sommige landen daalde de kerkgang al een beetje. De kerkelijke macht en haar morele conservatisme kwam steeds meer onder aanval – meestal nog op indirecte wijze.

 

 

 

In de midden jaren 60 leek voor de Westerse christelijke wereld een tijd van grote verandering aan te breken. Vaticanum II leek de katholieke kerk te gaan hervormen, maar ook grenzen met niet-katholieken te gaan slechten. Nieuwe theologieën, met ‘actie’ in ‘de wereld’ in het vaandel, een ethiek van individuele vrijheid en een positieve blik op de wetenschap vonden support bij vele protestanten. Katholieken en protestanten, politiek betrokken als ze waren, interpreteerden hun activisme nu als een noodzakelijke uitdrukking van hun christelijk geloof. Temidden van de euforie onderschatten veel progressieve christenen de kracht van conservatieve denominaties en conservatieve krachten binnen in hun eigen denominatie. Terwijl de verschillen tussen de verschillende kerkgenootschappen steeds meer aan betekenis verloren, begon de strijd tussen liberalen en conservatieven in de katholieke en de protestantse kerken, en dit zou de kerkgeschiedenis van de laat-20e eeuw gaan bepalen.

De explosieve economische groei en de individuele welvaart van de jaren 60 hebben verreikende gevolgen gehad voor veel aspecten van leven in Westerse samenlevingen, niet in de laatste plaats voor religie. Overwegend christelijke landen gingen in de richting van een religieus pluralisme door de grote schaal niet-christelijke immigratie. De welvaart verzwakte de positie van het christelijk geloof en de kerken op tenminste vier manieren: economische verandering op het platteland ondermijnde de plattelandsculturen die vaak bolwerken van katholicisme waren, waardoor dorpsbewoners onder mee seculiere stedelijke invloeden kwamen te staan. De ontluikende jeugdcultuur zorgde voor een leger van nieuwe mogelijkheden voor adolescenten, en trok hen vaak weg bij aan de kerk gelieerde organisatievormen. Het individualisme claimde het recht om te leven op de eigen manier zonder andermans inmenging. En de samenleving bracht een groot aantal getrainde professionals voort die veel rollen konden overnemen die eerst door priesters, nonnen of andere religieuze werkers werden bekleed. Welvaart legde de basis voor een stemming van innovatie, expansieve optimisme, en soms ook het nemen van risico’s. Het drijfvermogen van de economie was in staat een variëteit van subculturen in de marges van de maatschappij te dragen.

De jaren 60 worden door sommige historici ‘het secularisatie decennium’ genoemd, terwijl anderen het juist een tijd noemen van ‘spirituele opwekking’. Dit contrast zien we in de tegencultuur. Op de korte termijn zien we als meest herkenbare punt dat grote aantallen jonge mensen braken met de kerken waarin ze waren opgegroeid. Op de lange termijn betekende dit dat ze open gingen staan voor een enorme verscheidenheid van nieuwe ideeën. Veel van deze ideeën waren vrij oud, maar tot de jaren 60 waren ze niet wijdverbreid bekend. Zo werd er nieuw leven in geblazen. Populair werd het om elementen uit verschillende tradities en geloven te mixen. Het werd principezaak om iedere vorm van exclusivisme te verwerpen. Een andere erfenis van de jaren 60 is het primaat op de individuele zoektocht van de mens. De voorbijgegane spiritualiteit was vooral ‘dwelling’, nu werd dat ‘seeking’. Deze grote verschuiving vond plaats onder de generatie die geboren is tussen 1944 en 1960.

Aan het eind van de jaren 60 waren de verwachtingen voor snelle en radicale veranderingen in kerk en maatschappij hooggespannen. Christelijke radicalen moesten vaak een dubbele teleurstelling verwerken. Veel van deze radicalen verlieten de kerk. Toch zou het verkeerd zijn de mate van het verlies van de radicalen of de conservatieve heropleving te overdrijven. Velen van hen die door de ideeën en bewegingen van die tijd beïnvloed waren bleven in of keerden terug naar de kerken.

De beweging leed veel ongelukken. Sommigen verlieten haar, maar er bleef ook een nalatenschap achter in de kerk. Ook al vervlogen de utopische verwachten, veel radicale ideeën behielden een plaats in de kerk, hoewel haar plaats wel vaak werd betwist. Anti-racisme, de derde-wereldproblematiek, ecologie en vrede voerden de boventoon op de agenda’s van katholieke en protestantse kerken in de jaren 70 en 80. Theologische en politieke vragen (vaak gerelateerd aan elkaar) verdeelden de kerken diep.

De jaren 60 en 70 waren jaren van crisis voor de kerken in de meeste Westerse landen. Er is onder historici echter geen consensus over wat die crisis nu precies was. Één van de meest gezaghebbende interpretaties van de crisis is van Callum Brown en Patrick Pasture, die geslacht, en vooral veranderingen in het bewustzijn en de identiteit van vrouwen, als het centrum van de crisis zien. Waar vrouwen daarvóór een sleutelrol speelden in het overdragen van het christelijk geloof aan de volgende generatie, was het verval van religieuze participatie door vrouwen in de jaren 60 en 70 van groot gewicht. Het is echter niet zo dat er meer vrouwen dan mannen de kerk verlieten (eerder andersom!). Maar de teruggang van religieuze participatie van mannen was veel minder ingrijpend voor de toekomst van het christendom.

Veel impact hadden de veranderingen op het gebied van seks, geslacht en familie. De focus kwam steeds meer te liggen op het huis en het kerngezin, het ideaal van een ‘kameraadschapshuwelijk’ had veel invloed, en de betekenis van nabuurschap en gebruiken daaromheen ging teloor. De vrouwen- en homobewegingen oefenden machtige invloed uit; ze gaven hun aanhang een complete manier van leven en zorgden er zo voor dat de band met de kerk onder spanning kwam te staan. Het meest raadselachtige aspect van de religieuze omwenteling in deze periode was de rol van de ‘seksuele revolutie’. Er is geen duidelijk bewijs voor dat verwerping van katholieke leringen over anticonceptie op zichzelf een bron van vervreemding van de kerken was. Zij die toch al losser van de kerk stonden voelden zich vrij de leringen van de kerken te negeren, terwijl degenen die in de kerk bleven een grotere vrijheid voor zich opeisten in het hebben van hun eigen mening over ethische (en soms ook dogmatische) kwesties.

De crisis bereikte een extreem hoogtepunt tussen 1967 en 1972, toen er een massale beweging van uittreding van het katholieke priesterschap en stoppen met kerkgang was. In Engeland, waar kerkelijke betrokkenheid al langer laag was, was er een grote teruggang in participatie in de overgangsriten. De belangrijkste oorzaak hiervoor was dat deze mensen voelden dat ze nu moesten kiezen. Ook mensen die wel betrokken waren maar nooit echt geïnteresseerd waren, zagen de kans schoon om nu de kerk te verlaten. Er waren nu immers alternatieve zondagse activiteiten. Er waren veel verschillende redenen voor hen om het kerkgaan op te geven. Het werd een massale beweging; individuele beslissingen werden beïnvloed doordat men van vrienden, buren en familie wisten dat zij in dezelfde richting bewogen. Er groeide nu een geslacht dat maar weinig meer in aanraking kwam met het christelijk geloof.

Vrij algemeen worden de veranderingen in de moraal van de jaren 60 en 70 aangeduid als apocalyptisch. Het dechristianiseerde en liberaliseerde de wetgeving en samenleving. Verbazingwekkend gemakkelijk ging dat. Christelijke conservatieven kwamen in een vertrouwenscrisis terecht, de krachten van de kerkelijke reactie viel stil tijdens de grootste morele en culturele revolutie die ooit gezien is. Nadat eerder al religie een vraag van het individuele geweten was geworden, begon dat nu ook te gelden voor de moraliteit. De Decaloog, die nog kort tevoren het referentiepunt voor overheden en wetten was, verloor haar algehele instemming.

Bron: www.kerkgeschiedenis.web-log.nl