Blogs

Zoeken naar onderwerpen in meer dan 100 christelijke websites

transparant.jpg
Open zoekscherm
Zondagzon
Gistermorgen was de Molenwaard gehuld in een dikke damp en toen brak de zondagzon door. Altijd een wonder. Heerlijk deze dagen vol zon en warmte. Geniet er van want we hebben het zo nodig. De Prediker zegt: geniet de dagen van uw leven met de vrouw/man die gij liefhebt want...
Read more...
Licht en duisternis
Licht kunnen wij meten, we spreken dan vaak in lumen, lichtsterkte of het aantal watt. Duisternis is meen ik onmeetbaar, omdat duisternis ten diepste de afwezigheid van licht is. Derhalve zou je denken dat de duisternis dus het afwezig zijn van God de lichtbrenger is. Toch is dat niet geheel...
Read more...
De Bijbel
En denk er om dat je dagelijks in het woord van God leest. Menigeen herkent de kreet wel. Het lezen van Gods woord is ten diepste een bezigheid die pas de laatste eeuwen (lees eeuw) goed haalbaar is. Ruim 1700 jaar deden de christenen het zonder de Bijbel. Dat geloven...
Read more...
De herfst van het leven
Ouder worden is een zegen, oud zijn niet, zegt een spreekwoord. Ik weet niet of het klopt. Ouder worden is ook maar al te vaak een stukje lijden. Mensen om je heen vallen weg, dierbare vrienden overlijden en weer sta je aan een open graf en gaan je gedachten ook...
Read more...
Neem gebed serieus!
Bijna iedere christen worstelt van tijd tot tijd met gebed. Het is soms zelfs een echte geestelijke strijd. Het kan gaan om het vinden van tijd om te bidden, om antwoorden op gebeden die (lang) uitblijven of om het vinden van de juiste woorden in je gebeden. Gebed blijft ten...
Read more...
Waar blijft de profeet die ons land terugroept tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die? Mensen, door God gegeven, om woorden van...
Read more...
‘Een nieuw gebod geef Ik u namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (woorden van de Heere Jezus, Johannes 13:34 en 35). Van de eerste gemeente wordt...
Read more...
Leven uit verwachting
De serie 'De laatste Bazuin' van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins blijft interessant. In januari ben ik begonnen met het herlezen van deze serie en hoewel deze boeken natuurlijk voor een groot deel berusten op fictie, blijft de boodschap van wat de schrijvers willen duidelijk maken nog steeds actueel:...
Read more...
Today we bring you another episode of The Art of Godliness, the podcast that attempts to think out loud about how to lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. In this week’s episode we discuss the kind of subject that will compel a lot of...
Read more...
You may never have heard of Gracie Gold, but you need to know her story. Grace Elizabeth Gold is an American figure skater. She began skating at the age of eight, winning a national title and an Olympic bronze medal in 2014. She won another national title in 2016. The...
Read more...
A La Carte is a daily collection of news, headlines, and curiosities from around the web. I hope you enjoy it! Here’s what we’ve got for today: Red Flags Jamie Brown lists a few of the red flags a worship leader should watch out for. Iain Murray and John MacArthur...
Read more...
A man in Brownsville, Texas, has been arrested for felony theft. Authorities say he admitted stealing $1.2 million worth of fajitas over nine years. It wasn’t that he ate that many fajitas—the juvenile justice department employee stole county-funded food deliveries and sold them to his own customers. I assume this...
Read more...