Dwaalleer en misleiding

RisicofactorenSekte

 

De kans op misstanden neemt toe naarmate onderstaande aspecten zich voordoen.


Manipulatie
Het zou kunnen dat in een sekte gevaarlijke, schadelijke en/of strafbare feiten plaatsvinden, doordat sekteleiders hun slachtoffers manipuleren. Als dat zo is kunnen slachtoffers een opvallende persoonsverandering ondergaan en fysieke, emotionele of financiële schade oplopen.

 

De leider heeft de enige juiste visie
De leden van de sekte geloven of moeten erin geloven dat de visie van de leider de enige juiste visie is. Sekteleden nemen een uiterst negatief kritische houding aan ten opzichte van andere visies. Daarentegen zijn ze over de visie van de sekte helemaal niet kritisch.

 

Beïnloedingstechnieken
De sekte maakt gebruik van beïnvloedingstechnieken. Hiermee beoogt de sekte de leden aan de groep te binden. Voorbeelden hier van zijn:
- het aanwakkeren van schuldgevoelens
- het dreigen met buitensluiten
- leden sociaal en emotioneel afhankelijk maken van de sekte

 

 

Financiële eisen
De sekte verwacht financiële bijdragen van de leden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:
- het verplichten tot een bijdrage van 10% van het inkomen
- het overdragen van al hun bezittingen aan de sekte bij intrede
- het aanwakkeren van schuldgevoelens bij de sekteleden die niet voldoen aan de financiële eisen

 

Loyaliteit aan de groep is een nadrukkelijke eis. Het leven moet volledig in het teken van de sekte staan. Het toewerken naar lichamelijke –en emotionele uitputting kan daar deel van uitmaken. Soms moet men om loyaliteit te bewijzen de dood onder ogen zien. Bijvoorbeeld door het weigeren van een noodzakelijk medicijn of ander medisch handelen.

 

Sociale controle
Er wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen de sekte en de buitenwereld in termen van wij-zij. De sekte streeft ernaar dat het individu zijn privéleven opoffert.

 

Taalmanipulatie/loaden language
Middels groepsspecifiek taalgebruik zou het denken en de communicatie kunnen worden gecontroleerd. Woorden kunnen dan een andere betekenis krijgen dan ze in de samenleving hebben. Een voorbeeld hiervan is het omdraaien van de betekenis van begrippen zoals ‘liefde=haat’ en het koppelen van angst aan bepaalde begrippen zoals ‘helpen=marteling’. Door taalmanipulatie wordt de communicatie met de mensen buiten de sektewereld problematisch. Het geven van vriendschap en liefde of het willen helpen wordt gezien als iets negatiefs. Het sektelid zal zich hierdoor afsluiten.

 

Geen kritiek
Het in twijfel trekken of kritiek hebben op de sektarische beweging wordt gezien als rebels gedrag en wordt onmiddellijk de kop in gedrukt. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderwerping zijn de eigenschappen van gedrag waarmee sekteleden waardering  van andere sekteleden/sekteleiding ontvangen.

 

Liegen en intimidatie
Liegen over de werkelijkheid binnen de sekte wordt geaccepteerd. Liegen over een outcast om hem/haar in diskrediet te brengen wordt binnen de sekte gestimuleerd. Middels intimidatie wordt de outcast monddood gemaakt. Op pogingen van sekteleden om de groep te verlaten of belastende feiten aan het licht te brengen wordt gereageerd met dreigementen.

 

Ernstige schuldgevoelens
Alle bezigheden die iemand had voordat hij zich aansloot bij de sekte, worden als zogenaamde ‘tekortkomingen’ gezien. Deze zouden niet bij de hoogste doelstellingen van de sekte behoren. Kleine misstappen worden opgeblazen, zodat leden zich constant schuldig voelen aan het overtreden van zelfs de meest onbeduidende regel. Omdat sekteleden denken dat ze nooit genoeg doen, voelen zij zich schuldig. Zelfs het rationeel denken is een struikelblok geworden.

 

Informatie

Slachtoffers van misstanden van sektes of bezorgde familieleden en vrienden kunnen bellen naar Sektesignaal. Zij worden te woord gestaan door een ervaren vertrouwenspersoon. Deze gaat het gesprek aan, luistert en stelt vragen om het probleem helder in kaart te brengen. De vertrouwenspersoon geeft een eerste advies. Daarnaast kan hij/zij – indien nodig – de beller in contact brengen met zorg- en hulpverlening. 

Tel.: 088 554 32 76 

Sektesignaal is 7 dagen per week bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur. 

Of zie: Sektesignaal.nl