Home

Zoeken naar onderwerpen in meer dan 100 christelijke websites

transparant.jpg
Open zoekscherm

Dagelijks Woord

Op D.V. zaterdag 23 september vindt de Ontmoetingdag van Stichting Ontmoeting plaats. De dag wordt gehouden op de eigen locatie, Huize Norel, Heerderweg 49, Epe. Het programma is van 10.00...
Read more...
Terwijl de onderhandelingen nog in volle gang zijn, is het politieke seizoen weer begonnen. Het huidige kabinet van VVD en PvdA presenteerde vandaag een begroting, Kamerleden dienen alweer tal van...
Read more...
Een ding staat vast: deze begroting zal niet worden uitgevoerd zoals die is ingediend. Dat komt natuurlijk door de bijzondere staatsrechtelijke omstandigheden, namelijk een recordlange kabinetsformatie na de verkiezingen op...
Read more...
Billy Graham on Why Temptations Become Stronger After Embracing Christianity
Billy Graham has warned that temptations may become stronger once a person gives their life to Christ, because Satan will do everything he can to discourage us and cause us...
Read more...
American Acid Attack Victims in France Forgive Assailant, Pray God Will Heal Her of Mental Illness
Two Boston College students who were attacked with acid at Marseille's train station in France have forgiven their assailant and said they are praying the attacker would be healed from...
Read more...
Christian Couple Refuses to Abort Conjoined Twins, Thanks God for 'Two Precious Souls'
A Christian couple who refused to abort their unborn conjoined twins have thanked God for the birth of "two precious souls," Elijah and Isaac.
Read more...
Biblical Parallels in 'Game of Thrones': What Does it Teach Us About the Meaning of Life?
"Game of Thrones" storytelling gives its audience the opportunity to contemplate and debate fundamental concerns about the meaning of human life - issues that are central to all world religions.
Read more...
’k Heb ze gelezen en herlezen, de boeken van de Utrechtse hoofdonderwijzer H. J. van Lummel: ”De hopmansvrouw van Utrecht”, ”De smidsgezel van Utrecht” en ”De bijlhouwer van Utrecht”. Op...
Read more...
Als de kerk voor mensen relevant wil blijven en hen wil bereiken, zal zij zich vooral in de steden moeten begeven, aldus de Duitse theoloog Carsten Rentzing.
Read more...
Na protesten van de Braziliaanse Baptistenconferentie en andere protestanten in Brazilië heeft de bank Banco Santander voortijdig de tentoonstelling ”Seksuele diversiteit” in de havenstad Porto Alegre beëindigd.
Read more...
De gereformeerde gemeenten van Den Haag en Scheveningen, die per 1 oktober samengaan, gaan gebruikmaken van de Bethaniëkerk in Den Haag.
Read more...
Ds. C. Snoei, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, is zaterdagmiddag overleden.
Read more...
1 Thessalonicenzen 5:18
Read more...
Ds. B. Labee is benoemd tot vakdocent aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) in Rotterdam.
Read more...
Hoopvol is prof. dr. Johannes Hofmeyr over een „nieuw nieuw Zuid-Afrika.” Inderdaad, hij spreekt het woord nieuw twee keer uit, want het zogenaamd ”nieuwe” Zuid-Afrika van Mandela is voorbij. „We...
Read more...
In de Verenigde Staten (VS) zijn sinds 1998 50.000 kerkelijke gemeenten gesticht.
Read more...
De Reformed Presbyterian Church of Malawi is sterk gegroeid. In veertien jaar tijd groeide de kerk van een dertigtal gemeenten naar een kerkverband met 220 gemeenten, 11 predikanten en 15...
Read more...
Rampzalige uitkomst stemming rapport Rodust over Meerjarenplan Noordzee.
Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP, visserij fractiecoördinator ECR) is zeer teleurgesteld. Met een meerderheid van 378 tegen 232 stemmen ( bij 19 onthoudingen) heeft het Europees Parlement op donderdag 14 september...
Read more...
NOOD BREEKT WET
Bijdrage van Peter van Dalen aan het debat over de orkaan IrmaStraatsburg, woensdag 13 september 2017: Orkaan Irma was eigenlijk een orkaan van de buitencategorie, categorie zes. Helaas zijn mensenlevens...
Read more...
Asia Bibi genomineerd voor Sakharov prijs
Grote steun vanuit ECR-fractie (met ChristenUnie-SGP) in Europees Parlement Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) is verheugd dat de ECR-fractie vandaag in Straatsburg de Pakistaanse Asia Bibi heeft genomineerd voor de...
Read more...